Geen klassengehussel op Het 4e Gymnasium!

Er ging al een tijdje een gerucht door de school dat de klassen opnieuw ingedeeld zouden worden. Nu is het definitief; de tweede en de vierde klassen worden opnieuw ingedeeld. Waarom? Geen idee. Dit zijn de argumenten van Pauline:

Even voor de duidelijkheid: wij zijn niét tegen het 3 fasenplan, wél tegen het husselplan. Klik HIER voor het hele nieuwe plan.

De situatie nu is dat je de eerste drie jaar bij elkaar blijft en dat als je naar de vierde klas gaat, de samenstelling van de klassen wordt veranderd.

Als je naar de 5e klas gaat, verandert de samenstelling weer en soms ook die van klas 5 naar klas 6. Wij vinden dit onwenselijk voor leerlingen en docenten.

In overleg met de roostermaker zijn we uitgekomen op de verdeling die jullie via de mail hebben gekregen: een verdeling in twee fases (klas 1 t/m 3 bij elkaar – klas 4 t/m 6 bij elkaar) zou tot zulke slechte roosters leiden van leerlingen en docenten, dat die optie niet mogelijk is. Het alternatief voor twee keer nieuwe klassen is dus niet één keer nieuwe klassen maar drie keer nieuwe klassen!

Door klas 1 en 2 bij elkaar te houden en klas 3 en klas 4 en vervolgens klas 5 en klas 6 heb je een evenwichtigere verdeling. Jullie zitten dan steeds 2 jaar als klas bij elkaar. Ook voor het mentoraat heeft dit voordelen. Veel mentoren zullen in de toekomst ook twee jaar hun klas houden en kunnen op die manier hun klas beter begeleiden.

Er is niet echt een verband tussen een schoolloopbaan in drieën en daarom gewoon maar de hele klassenindelingen veranderen, je kunt namelijk ook gewoon met de klas waar je nu in zit naar de 4e. Het enige argument zou dan zijn dat het 'verfrissend' is, maar daar heeft niemand om gevraagd.

Onze standpunten:

  • Er zijn nog een hele hoop dingen onduidelijk (o.a over de reizen die nu misschien zouden vervallen.)
  • Het heeft geen zin om de klassen te husselen nl.: Stel, je zit nu in de 2e, je klas wordt gehusseld en je komt in de 3e met nieuwe mensen. Dan kies je je profiel en ga je (met dezelfde klas) naar de 4e, daar zie je jouw klasgenoten alleen tijdens de basisvakken. Dan maakt het toch niet uit als je dan gewoon in je oude klas zit?
  • Er is met niemand overlegd, ook niet met de leerlingenraad (vernam ik uit betrouwbare bronnen), er kwam gewoon een plan en daar moeten we het nu mee doen.
  • Het is een beetje kort dag om nu nog (3 maanden voor het einde van het schooljaar) die veranderingen door te voeren. Als we het al vorig jaar hoorden zou het al een stuk minder moeilijk voor ons geweest zijn.
Onze voorstellen:
  • Uitstellen. Stel het plan husselplan (niet het 3 fasenplan) één jaar uit, dan is de klap voor de nu 1e klassers (die dan in de 2e worden gehusseld) minder groot.
  • Afstellen. Gooi het husselplan (niet het 3 fasenplan) gewoon in de prullenbak.

 

DIT IS EVEN BELANGRIJK, ER ZIJN MENSEN DIE DE NAMEN VAN ANDERE PERSONEN (M.N DOCENTEN) GEBRUIKEN OM DE PETITIE TE TEKENEN. STAAT JE NAAM IN DE PETITIE TERWIJL JE NIET GETEKEND HEBT? MAIL ME DAN: S.SIMONS@HET4E.NL