Geen hormoonverstorende stoffen in baby- en kinderproducten!

 

1000 bezorgde (groot)ouders op de Negenmaandenbeurs steunden al de petitie aan minister Schippers

Een gezonde start voor alle kinderen! Zonder hormoonverstorende en andere schadelijke stoffen. Dat wil natuurlijk ieder ouder. En daarom is het nu ook mogelijk om online de petitie te tekenen

Beste Minister

Ook ik wil liever geen hormoonverstorende stoffen voor mijn baby

Een bezorgde (groot)ouder

Zo luidt de tekst van de petitie op de ansichtkaart die BabyBeGood en EenVeiligNest hebben opgesteld voor minister Schippers.  De ene helft van de kaart gaat binnenkort met duizend andere kaarten richting Den Haag naar het Ministerie van VWS, de andere helft van de kaart bestaat uit een quiz die de bezorgde ouders thuis in konden vullen over schadelijke stoffen in de leefomgeving van hun kind. Was je niet in de gelegenheid om naar de beurs te komen? Met deze online petitie maken we het ook voor jou mogelijk om de boodschap te ondertekenen?

Waarom deze petitie?

Ongeboren kinderen zijn extra gevoelig voor hormoonverstoorders. Dus is het beter dat je als je zwanger bent of wilt raken de blootstelling aan hormoonverstoorders zoveel mogelijk te beperken. We maken zelf heel wat hormonen in ons lichaam aan. Deze natuurlijke hormonen spelen onder andere een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling, het immuunsysteem, de stofwisseling, de gemoedstoestand en voortplanting.

Wat zijn hormoonverstoorders?

Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die de van nature in ons lichaam voorkomende hormonen nabootsen of ingrijpen op de werking daarvan en het natuurlijke evenwicht uit balans brengen. We krijgen deze hormoonverstorende stoffen binnen via allerlei producten die we dagelijks gebruiken. Zoals het woord al aangeeft, grijpen hormoonverstoorders in op het hormoonstelsel en dat blijkt vooral grote gevolgen te hebben op de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Een kind in de baarmoeder is namelijk nog in volle ontwikkeling en juist dan kan zelfs een zeer lage dosis van een hormoonverstoorder permanente schade aanrichten. Het  is dan ook niet zo dat het kind in de baarmoeder veilig afgeschermd is van schadelijke stoffen. Mogelijk is blootstelling in de baarmoeder aan hormoonverstoorders is de belangrijkste oorzaak van de sterke toename in hormoongerelateerde ziektes. Aandoeningen die  in verband kunnen gebracht worden met een verstoring van de hormonen zijn:  toenemende onvruchtbaarheid, stoornissen in het immuunsysteem, vroegtijdige borstontwikkeling bij meisjes, borst-, prostaat- en andere kankers, obesitas en diabetes.

We krijgen deze schadelijke stoffen ook binnen via ademhaling, voeding (met name via pesticidenresiduen op gangbaar fruit en groente) en huid bij gebruik van de producten die schadelijke stoffen bevatten. Het is juist de opstapeling van die kleine hoeveelheden die een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Bijvoorbeeld parabenen, conserveringsmiddelen die beschermen tegen de aantasting van schimmels en bacteriën, en vaak terug te vinden in verzorgingsproducten.
 
Probleem groter dan tot nu toe aangenomen, zeker voor ongeboren kinderen
 
De Wereldgezondheidsorganisatie bracht in 2012 een schokkend rapport uit over hormoonverstoorders en hun schadelijke invloed. Het ontzagwekkende rapport is geschreven door vooraanstaande wetenschappers en het vat de actuele wetenschappelijke literatuur samen. Volgens de studie is van ongeveer 800 chemische stoffen bekend dat ze hormoonverstoorders zijn, of ze worden daar op zijn minst van verdacht. Daarbij stelt het rapport dat van de duizenden andere stoffen die op de markt zijn en in producten zitten, men vaak geen idee heeft of die wél veilig zijn. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de invloed van deze stoffen op de volksgezondheid waarschijnlijk veel groter is dan tot dusver algemeen werd aangenomen.

Tijd dus voor een goede informatiecampagne over dit onderwerp. Graag zouden wij daarom zien dat Minister Schippers hormoonverstoorders serieus neemt en voorlichting hierover een plek geeft tussen de andere gezondheidsboodschappen aan zwangere vrouwen: rook niet, drink niet… en vermijd hormoonverstoorders.

Hoe goed ben jij op de hoogte van schadelijke stoffen in de omgeving van je baby?

Meer lezen en je kennis testen? Ga naar www.eenveilignest.nl, het bewustwordingsproject van het internationale Gender en Duurzaamheidsnetwerk WECF

life Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt in het kader van het ChildProtect project ondersteund door het LIFE programma van de Europese Commissie, DG Milieu