Geen flexwoningen bij het Noordhovetracé

Wij willen niet dat er in de wijk Noordhove flexwoningen worden geplaatst. Wij hebben gehoord dat er plannen zijn om op het Noordhovetracé (groenstrook in Noordhove Zoetermeer) woningen te bouwen voor asielzoekers en andere mensen die tijdelijk een wonruimte nodig hebben. Wij tekenen deze petitie omdat wij het hier niet mee eens zijn. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Eva om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...