Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem

Verlaten-festivalterrein.jpg 

Stichting Noabers Bronckhorst heeft bij de gemeente Bronckhorst een vergunning aangevraagd voor het vestigen van evenemententerrein 'Milano' aan de Halseweg 36 te Zelhem.

Wij vragen u onze petitie tégen deze plannen te ondertekenen, omdat een evenemententerrein in het buitengebied - grenzend aan het dorp - leidt tot:

  1. Inbreuk en aantasting van het woon- en leefgenot van direct en niet-direct aanwonenden in de directe omgeving van de Halseweg, maar zeker ook in het dorp Zelhem;

  2. Ernstige verkeers- en geluidsoverlast gedurende minimaal 4 aaneengesloten perioden, die naar alle verwachting in de zomer zullen plaatsvinden.
    Het betreft hier niet alleen 4 ééndaagse evenementen, maar ook ruimte voor een week opbouw én na afloop een week afbouw per evenement.

  3. Aantasting en vervuiling van het natuurlijke, landelijk-agrarische karakter van de wijde omgeving.

  4. Geen enkele economische meerwaarde voor de Zelhemse middenstand.

En daarom willen wij dat de Gemeente Bronckhorst hier geen vergunning voor afgeeft.

Wilt u meer informatie? Of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Ga naar onze website: www.teh36.nl

Let op:

Als u de petitie heeft getekend en verzonden, ontvangt u nog een email (mogelijk in uw map 'ongewenste mail) met daarin een bevestigingslink, waar u op moet klikken om uw inzending geldig te maken!


Stichting Tegen Evenemententerrein Halseweg 36 (TEH36)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting Tegen Evenemententerrein Halseweg 36 (TEH36) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...