Geen Brom en Fietspad door het centrale park aan het brongras van de Grasbuurt in Rotterdam

Petitie tegen de aanleg van een fietspad door het centrale park aan het brongras in De Rotterdamse Grasbuurt

Het Plan: 

grasbuurt_header.jpg

De gemeente Rotterdam is voornemens om bij de nieuwe herindeling van de Grasbuurt een heus brom en fietspad aan te leggen door het centrale park van de Grasbuurt. Het fietspad is in de tekeningen geplaatst nadat bewoners hadden geklaagd over bromfietsen en fietsers voor hun deur. De oplossing: een brom-fietspad toevoegen. de tekeningen zijn vervolgens niet meer gedeeld met de bewoners.

Voor de direct omwonenden, voetgangers, spelende kinderen en andere gebruikers wordt de volgende overlast verwacht of is reeds in hoge mate al geconstateerd :

 • Straatraces
 • Extra Uitstoot van C02 en fijnstof direct aan tuin en balkon
 • Overlast van het knetterende geluid
 • Het niet meer kunnen handhaven van overtredingen (bromfiets en fiets).
 • Niet meer veilig van A naar B kunnen lopen (het pad moet ergens overgestoken kunnen worden)
 • Kinderen mogen niet meer alleen buiten spelen (er is veel sociaal toezicht op deze plek)
 • Huisdieren en hun veelal oudere baasjes kunnen niet meer ongestoord  genieten van het park
 • Voetgangers worden van hun sokkel gereden
 • Park kan niet meer gebruikt worden door bewonersinitiatieven zoals de grasbuurt meetups
 • Oneigenlijk gebruik van de aangrenzende verpaden

Wat willen de bewoners en gebruikers van Gemeente en Wethouders?

 • De bewoners en gebruikers van het mooie centrale park willen dat alles blijf zoals het is en het gebied wordt gerespecteerd zoals het ontworpen is.

Het park is namelijk al recent helemaal opnieuw ingericht. Daarnaast willen de bewoners dat er actief wordt gehandhaafd doot T+H op het gebruik van het park waarvoor deze bedoeld is namelijk: Een veilige oversteek door de wijk, een speelweide voor kinderen, een kwalitatief stukje groen dat voor iedereen toegankelijk moet blijven.

Op 9 juni is er een bewoners initiatief in ditzelfde park. De bewoners nodigen daarbij naast de medebewoners ook de betrokken wethouders Bert Wijbenga (buitenruimte en veiligheid) en Judith Bokhove (verkeer, jeugd en taal) uit. Het waterloket, verantwoordelijk voor de tekeningen een de aanlag, heeft bedankt voor de gastvrije uitnodiging.