Geen bebouwing weiland Graafschapstraat Sittard

De gemeente Sittard-Geleen is voor het weiland gelegen aan de Graafschapstraat te Sittard-Oost "in principe bereid medewerking te verlenen aan het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan" (brief 17-3-2020, kenmerk SP19.0205). In het weiland gelegen aan de Graafschapstraat in Sittard-Oost mag echter NIET gebouwd worden omdat:

  1. Het huidige bestemmingsplan Sittard-Oost hier geen bebouwing toestaat. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd. Ter plaatse van het ingediende plan is geen bouwvlak. Nieuwbouw van hoofdgebouwen is dus niet toegestaan.
  2. Het ingediende schetsplan voorziet in de nieuwbouw van een woning, waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend.
  3. De gemeente Sittard-Geleen heeft meerdere malen aan de omwonenden laten weten hier geen bebouwing toe te staan omdat het bestemmingsplan Sittard-Oost hier geen bebouwing toestaat.
  4. Aan de heer Snijder, Kruisstraat 35, en andere bewoners van de Kruisstraat is, bij de nieuwbouw van woningen in de Betuwestraat in 1997, door de gemeente toegezegd dat bebouwing minimaal 17 meter van de erfgrenzen verwijderd moet zijn. Daarom mocht ook toen al geen bebouwing plaatsvinden in het betreffende weiland.
  5. Het commerciële belang van de verkoper c.q. van één nieuwe bewoner weegt niet op tegen het woongenot en de rust van de huidige 11 omwonenden.
  6. Tenslotte een natuur-ecologisch argument. Deze woonwijk was voorheen een moerasachtig gebied ('Het Broek'), waar onder andere verschillende padden en kikkers voorkwamen en nu nog steeds voorkomen in de groenstroken. Alle van nature in Nederland voorkomende kikkers en padden zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Een aantal staat als kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst. Ook in het hier betreffende perceel komen, afhankelijk van het jaargetijde, meerdere padden en kikkers voor. Het lijkt ons dat in een krimpende gemeente en regio als deze, zowel de natuur als het vigerende bestemmingsplan voorrang moeten hebben boven het verder volbouwen van deze woonwijk, die grenst aan een waardevol en beschermd natuurgebied van het "Tüdderner Fenn"

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Jac Meijers toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...