Referendum tegen afvalbeleidsplan 2021 Zoetermeer

De bewoners van Zoetermeer hebben een voorlopig verzoek tot referendum ingediend:

 

De 5000 handtekeningen zijn bijna behaald! Er zijn nu 4800 handtekeningen binnen!

Helaas heeft de gemeente de petitie verworpen als zijnde niet rechtsgeldig.

 

Maar daar laten we het niet bij zitten! 

Het is, nu er na een aantal dagen al zoveel handtekeningen zijn opgehaald, overduidelijk dat een groot gedeelte van de Zoetermeerders tegen het nieuwe afvalbeleidsplan is.

Maar nu? Hoe moeten wij nu kenbaar maken dat we het niet eens zijn met dit besluit? 

Dat kan op 2 manieren:

1. Via het digitaal loket van Zoetermeer

Ga naar: https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-inleidend-verzoek/referendum-0

Log in met uw Digi-D. 

Check uw gegevens.

Daarna komt u bij het formulier 'BESLUIT'. 

Vul in bij 'over welk besluit van de raad dient u een verzoek tot referendum in?': Raadbesluit afval en grondstoffenbeleidsplan 2021

Vul in bij 'Datum besluit': 14 - 12 - 2020

 

2. Bij het gemeentehuis een officieel formulier aanvraag tot referendum invullen. 

Punt 2 kan helaas alleen op afspraak en wordt door de gemeente afgeraden in verband met Corona.

 

Het word ons wat moeilijker gemaakt dan in eerste instantie verwacht.

Maar we gaan door via de officiële weg!

Samen sterk!

Teken via het digitaal loket en deel deze link! 

 

BELANGRIJK:

Alle kiesgerechtigden mogen stemmen. Dus alle huisgenoten boven de 18 jaar mogen mee stemmen. Maak hier gebruik van!

 

Alvast bedankt!

Hartelijke groet, namens alle Zoetermeerders,

 

 

----------------------------------------------------------------

Wat houdt de petitie in?

 

Wij willen geen extra kosten voor (grof)vuil

Wij willen voldoende ophaalmomenten voor de grijze/groene bak.

Inmiddels meer dan 1000 getekend. Er zijn er 5000 nodig!
Deel en teken!

 

De gemeenteraad van Zoetermeer wil dat Zoetermeerders hun afval thuis beter gaan scheiden. 

Bericht van ZoetermeerActief:

Het besluit houdt onder meer in dat - om te beginnen - alle laagbouwbewoners een aparte, oranje vuilnisbak krijgen voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). De gemeentelijke vuilnisdienst gaat die één keer per maand legen. Hetzelfde geldt voor de grijze bak met restafval. Het afvalschema wordt dan: week 1 groente-, fruit- en tuinafval (GFT), week 2 PBD, week 3 GFT, week 4 restafval.

 

Dat betekent dat de grijze bak in de toekomst maar 1 keer per 4 weken wordt geleegd. 

Denkend aan de stank en de overlast van ongedierte 's zomers, wordt dat een regelrechte ramp.

Wanneer de grijze bak vol is zullen mensen hun afval wellicht gaan dumpen, of in algemene afvalscheidingsbakken bij winkelcentra e.d. weggooien.

Ook betekent dit besluit dat er een extra bak bij komt. Waar moet de gemiddelde Zoetermeerder deze kwijt? Er is nu vaak al te weinig ruimte om het huis om de groene en grijze bak netjes kwijt te kunnen.

Voor mensen met een ondergrondse container gaat er ook het een en ander veranderen. Zij zullen straks (vanaf 2023) per keer dat de container wordt geopend gaan betalen. Voor ouderen en chronisch zieken is dit niet te doen. Zij gebruiken vaak kleine zakjes omdat het tillen van zware zakken niet mag of niet gaat. Invoeren van een systeem waar per keer betaald wordt komt op deze manier als zeer oneerlijk over.

Steeds meer mensen zijn bezig met duurzaamheid, waaronder ook het scheiden van afval behoort.

Laten we de gemeenteraad aanmoedigen naar een andere oplossing te zoeken. 

Eenmaal per 4 weken het restafval op laten halen en het plaatsen van een extra container voor plastic, blik en pakken is niet iets waar de Zoetermeerder op zit te wachten.

Daarnaast stopt de gemeente Zoetermeer per maart 2021 met het gratis ophalen van grofvuil. Hiervoor zijn er straks twee mogelijkheden: zelf brengen naar het afvaldepot of een afhaalafspraak maken tegen betaling van € 42,- per 2 m³ grofvuil.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dani om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...