Geen 3000 m² beton in ons natuurgebied de Gemeneweidebeek.

Geen 3000 vierkante meter beton in ons natuurgebied de Gemeneweidebeek.

Op de infovergadering van stad Brugge zijn de plannen voor een verlicht betonnen fietspad van 2.5 meter op algemeen protest onthaald.

Onze eisen:

Geen fietspad in beton.

Geen fietspad van 2,5 meter breed.

Geen verlichting langs dit fietspad.

Wij staan wel open voor verdere voorstellen van stad Brugge met grote aanpassingen.

De Gemeneweidebeek is een prachtig stukje natuur. Wij willen dat zo houden.

 December 2016:

Het brede betonpad door de Gemeneweidebeek komt er niet.
Stad Brugge heeft onze eisen voor 100% ingewilligd. Mooi compromis vinden we.
Zo wordt ons natuurgebied toch wat gespaard.

Wat er wel komt:
-Een fietspad van 1.5 meter breed aangepast in het grasland. De verharding bestaat uit een stevige steenslag als onderlaag met daarbovenop een fijne, dicht aaneengesloten bovenlaag.
-Er komen nergens oeverversterkingen.
-Geen verlichting langs het fietspad.
-Geen fietspad parallel met de Zuiderakker. De Zuiderakker is een fietsveilige verbinding. Dit reduceert de oorspronkelijke vooropgestelde lengte van het fietspad van 1145 meter tot 735 meter.
- Het fietspad langs de bosranden wordt opgeschoven, zodat de bosrand minder moet gesnoeid worden. De weideafsluitingen worden op deze plaatsen daartoe een 2 tal meter verplaatst.

- Mede dank zij de vele reacties en het ondertekenen van deze petitie, is dit compromis tot stand gekomen.
-Ook de twee berichten hierover op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/pages/Brugge-laat-je-bomen-leven/723843890973173?bookmark_t=page  werden uiteindelijk door 46.592 mensen gelezen met ook heel veel reacties en likes.

We appreciëren het dat het stadsbestuur rekening gehouden heeft met de vele reacties van de omwonenden.