geef diesel een kans

 HELP ONS DIESEL EEN KANS TE GEVEN! Graag willen we iedereen oproepen deze Petitie te ondertekenen die honden een warm hart toe dragen en Diesel in het bijzonder! Het lot van rottweiler Diesel spreekt veel mensen aan. 

De hond zit als gevolg van een incident in bewaring. 
De rechter sprak Diesel  VRIJ.....

ondanks dat is Diesel nog niet vrij ,en hangt hem een zwaar lot boven zijn hoofd.


Wij als facebookpagina rottweilers ons ras kregen het verzoek om namens onze leden Diesel te helpen.
Na koortsachtig overleggen, mogelijkheden bekijken en navraag zijn we tot het volgende gekomen. Er word een Petitie gestart " Geef Diesel een kans".
We zijn in overleg met Burgemeester Gaillard van Son en Breugel, Fokker, Eigenaren Echtpaar Meijer en Martin Gaus die ook welwillend is in dit verhaal. We zijn verheugd dat de Fokker en Echtpaar Meijer en betrokkenen bereid zijn met ons samen te werken naar een vreedzame oplossing met ons.
We zouden graag zien dat rottweiler Diesel zou kunnen herstellen in een centrum, die er voor bedoeld is om met goede begeleiding te herstellen en vanuit daar ,terug te kunnen keren in de maatschappij. Hier bij hebben we uiteraard jullie medewerking nodig door het ondertekenen van onze Petitie, zodat we kunnen spreken vanuit een grote groep die het belang van rottweiler Diesel voor op stellen.
Hopende dat nu Burgemeester Gaillard van Son en Breugel ook medewerking wil verlenen zodat Diesel zijn kerst buiten de bewaring kan vieren.
Met vriendelijke groet,
Beheer Rottweilers ons ras!!!!

Verzoek aan burgemeester son en breugel .....kans op herstel bij gedrags therapeut realiseren en spoedig uit bewaring te komen met kans op terug keer in de maatschappij

 

Blij zijn wij om te kunnen melden dat de actie heel goed loopt. En naast alle mensen handtekeningen die binnenstromen, komen er ook veel honden handtekeningen (foto's met pootjes) binnen. Deze wilden we ook graag met jullie delen. Daarom ook de link naar het album voor Diesel. http://www.mijnalbum.nl/Album=XEK8ZP8B

 

Daarnaast willen we graag nog benadrukken dat honden tegewoordig niet zo maar mogen worden ingeslapen. De burgemeester is in beroep gegaan om Diesel alsnog in te laten slapen, maar daar zijn vooralsnog geen gerondde redenen voor. En mag dus wettelijk gezien niet eens. Des te meer reden om Diesel te helpen. 

Artikel 1.10 Gevallen waarin dieren mogen worden gedood

Als gevallen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de wet worden aangewezen gevallen waarin:

  1. een dier wordt gedood ter beëindiging of voorkoming van onmiddellijk gevaar voor mens of dier;
  2. een dierenarts heeft vastgesteld dat doden in het belang van het dier is;
  3. dat doden bij of krachtens enig wettelijk voorschrift of ingevolge een EU-verordening is voorgeschreven;
  4. een dier wordt gedood ter beëindiging van ondraaglijk lijden van het dier;
  5. een dier wordt gedood vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken.

Meer kunt u middels de volgende link lezen. http://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/ 

 Vele organisaties steunen ons en de steun blijft groeien

Sichting Rottweiler Nederland
gaus Academie
martin en helly gaus
Dierenlot
Dierenbescherming
Hart voor Dieren
Stop Dierenleed
Red de aarde
Waar is onze angel
Stichting en fondsenwerving Hulphonden
Dierenhulp vzw
diverse dierenasiels
Hondenadviescentrum Nederland 
partij voor de dieren 
marriane thieme
radio 2 
eindhovens dagblad
Koningin Sophia-Vereniging tot Bescherming van Dieren

deze organisaties hebben uitgesproken met diesel begaan te zijn en op de eenof andere manier te steunen in verschillenden vormen