Geef de kinderen en leerkrachten "De Ruimte"!!

Geachte heer Krom,

 

Op deze stakingsdag willen wij als ouders van onze kinderen op De Ruimte ook graag een duidelijk signaal afgeven. Het is 5 voor 12….


Afgelopen week hebben er op school al diverse oudergesprekken plaatsgevonden. Wij als ouders zijn zeer bezorgd over de verontrustende ontwikkelingen die een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van onze kinderen maar ook op dat van uw personeel. Wat een kanjers van leerkrachten, onderwijsassistenten en therapeuten, maar het wordt hun onmogelijk gemaakt om hun werk goed uit te kunnen voeren!


Wij zien het aantal leerlingen in de groepen ieder jaar maar meer groeien met een grote diversiteit aan zorg binnen één groep. Onze kinderen gaan naar het Speciaal Onderwijs omdat ze gebaat zijn bij een kleine onderwijssetting, behoeften hebben aan maatwerk en er dus voldoende kan worden ingespeeld op hun individuele onderwijsbehoeften. Daarnaast zijn continuïteit, structuur en voorspelbaarheid voor veel van onze kinderen belangrijke factoren om zich veilig te kunnen voelen in hun onderwijsomgeving en dus tot leren kunnen komen.


Momenteel zijn deze voorwaarden voor goed onderwijs ver te zoeken. Kinderen worden onvoldoende uitgedaagd omdat het personeel handen tekort komt. Voor extra of herhaalde instructie zijn nauwelijks momenten. Als ouders zien wij de ontwikkelingen van onze kinderen stagneren en missen wij veel communicatie van leerkracht naar ouders omdat er simpelweg geen tijd voor is. Uw personeel werkt onder zeer grote druk en de onlangs abrupte wisselingen van personeel in bepaalde groepen heeft veel invloed op het welbevinden en gedrag van onze kinderen.


Het is NU tijd voor verandering, voordat de hoge werkdruk uw hardwerkende personeel fataal wordt en onze kinderen hier de dupe van worden. Dan zijn we écht te laat!!!


Wij willen als ouders pleiten voor groepen van maximaal 10 leerlingen met een juiste balans op zorgniveau. Wij zien graag dat uw personeel voldoende de “ruimte" krijgt om tijd te kunnen creëren voor communicatie naar ouders en voor ontspanningsmomenten voor hunzelf. Maar bovenal dat ze hun beroep weer op een manier kunnen uitoefenen dat ze weer plezier hebben in hun werk en er voldoening uit kunnen halen. “De leerkrachten maken het verschil". Zij zijn er voor onze bijzondere kinderen. Dit moeten we koesteren!!

Ben je het hiermee eens? Deel dan deze petitie en graag ondertekenen! Samen staan we sterk!!

Met vriendelijke groet,


Marloes van Haaster-Blaauw, moeder van Cas uit obc

 


Marloes van Haaster-Blaauw    Neem contact op met de schrijver van de petitie