Bidden Op School (Alfrink College)

We hadden een petitie opgesteld omdat het verboden werd om op het Alfrink College te bidden. Naar aanleiding van de petitie hebben we gekeken voor mogelijk oplossingen. 

Wij mogen na de lessen naar een afdelingsleider gaan en vragen voor een lokaal, die wordt dan vervolgens geopend.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rector van het Alfrink College informeerde een aantal leerlingen dat er op de school geen gebedsruimte komt, sterker nog dat het zelfs helemaal verboden is om op de school het gebed te verrichten. Ook in de pauzes of ergens rustig in de gang geldt dit verbod.

Scholen willen natuurlijk dat al hun leerlingen zich welkom voelen binnen hun organisatie, het is intussen wel de plek waar honderden leerlingen vele uren per week verblijven. De wens voor een gebedsruimte is dus logisch en praktisch.

De mogelijkheid om te bidden op school is ontnomen en gaat in strijd met de vrijheid van godsdienst. Wij begrijpen dat de school niet verplicht is om een speciale ruimte hiervoor beschikbaar te stellen, echter is het absurd om het volledig te verbieden. In het Alfrink leerlingenstatuut staat overigens dat we oog moeten hebben voor de belangen en identiteiten van alle leerlingen en docenten. Wij vinden dat het tijd is om op dit gebied meer actie te ondernemen.

 

Met deze petitie hopen wij erin te slagen dat leerlingen in het vervolg op een rustige plek kunnen bidden zonder problemen.

‘’school zijn we samen, iedereen doet ertoe’’

 

Voor verdere contact is het mogelijk om een mail te sturen naar sunnahvolger@gmail.com


Leerlingen van het Alfrink College    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Leerlingen van het Alfrink College om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...