Ga mee voor een veilige schoolomgeving!

Teken je de petitie? Wij zeggen:

  • Ja voor OVERLEG
  • Ja voor éénrichtingsverkeer in Kapellestraat én Koffiestraat
  • Ja voor dubbel fietspad (ev. nog te optimaliseren)
  • Nee tegen tweerichtingsverkeer
  • Nee tegen K&R-zone

Ouderraad VBS De Klimtoren    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ouderraad VBS De Klimtoren om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...