Fuck deze toets

We vinden het niet kunnen dat we na zoveel weken van de afwezigheid van Vanessa Bijnens deze onaangesproken toets geeft. Periodt.

En het stond niet in de planner.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ender & Tess om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...