Hoezo vakmanschap? Tegen Focus op Vakmanschap en uitkleding MBO


Gast

/ #2

2011-12-15 21:48

zeer goede actie tegen het uitkleden van het beroepsonderwijs. Vooral voor de beroepspraktijk is het zeer ernstig. Hoe kun je goede vakmensen afleveren als je weinig in de beroepspraktijk kunt stage lopen?