Inspecteur Huurman moet blijven!


Gast

/ #10

2018-03-15 01:33

Geachte heer Huurman, graag zou ik met u in contact willen komen, inzake sluiting kliniek Jellinek in 2013, te Curacao. In Amsterdam is de sluiting van de kliniek geëscaleerd. Uw proces inzake sluiting heeft ertoe geleid, dat ik sedert 2012 in een misbruik proces zit met heer ten Dam en consorten. Ik ben verwikkeld geraakt in een misbruik proces, gaande, aanleiding daarvoor zijn uw bevindingen, inzake sluiting kliniek. Ik ben enorm klem gezet door Arkin, de overkoepelende organisatie, in Amsterdam. Aanleiding voor het misbruik is ook nu pas duidelijk aan het worden, het betreft een fraude zaak met de zorgverzekeraar, waarvoor de kliniek o.a was bedoeld. Om zo, middels afsluiten contracten voor zogenaamde zorg, toegang te verkrijgen tot het systeem van de zorgverzekeraars. De situatie is behoorlijk uit de hand gelopen, ik ben psychisch zwaar misbruikt door heer ten Dam, medisch misbruik. Nu blijkt dat uw ontslag in 2013, de reden is voor het misbruik ter voorkomen dat uw proces zichtbaar zou worden. Ik heb meerdere keren geprobeerd om met uw orgsnisatie in contact te komen, tevergeefs. In Amsterdam is deze zaak onlangs aangekaart bij de zorginspectie. Ik heb ze gevraagd of ze u wilde informeren. Vraag is of dat is gebeurt. Ik ben alles kwijt geraakt hierdoor, aanzet is dus een fraude declaratie vanuit de kliniek, daarna is het misbruik ontstaan. In de kliniek werden mensen misbruikt, waaronder ik, indien juiste zorgverzekeraar, daar waar het nog kon. Ik ben daar geweest van 12-02-2012 tot 12-03-2012, vlak voor uw onderzoek aldaar. Momenteel in behandeling bij heer van Lierop, hij begeleidt het FACT2 team van Mondriaan, te Maastricht, vanwaaruit de diagnose misbruik afkomstig is. Puur om te voorkomen, dat mijn proces in Nederland gekoppeld zou worden aan het uwe. Zoals ik heb begrepen heeft u de kliniek gesloten op basis van misbruik inzake medicatie en andere misbruikvormen. Graag zou ik met u in contact willen komen, aangezien heer ten Dam mij volledig stuk aan het maken is. Ik vermoed dat hij ook uw bevindingen heeft misbruikt, door het te bagataliseren, waardoor u uw baan zelfs verloor, u zou te kritisch zijn. Overigens zijn uw rapportages sedert mei 2015 van het internet gehaald. Dat heeft met mijn misbruik proces te maken, ook dat is nu pas duidekijk. Graag zou ik van u willen weten, waarom heer ten Dam, na verplichte reorganisatie, na sluiting kliniek, nog steeds geneesheer is bij Arkin, en waarom hij niet uit functie is gezet, waardoor ik sedert 2012 en lopende ernstig misbruikt wordt door hem. Waarom zit hij nog op die positie, was het niet de bedoeling vanuit overheid opgelegd, om te reorganiseren in Amsterdam, nadat u de kliniek heeft doen sluiten, na inbeslagname volledige illegale medicatie ? Is het mogelijk dat u of iemand van uw team contact opneemt met mij en het FACT2 team van Mondriaan ? Het FACT2 team wordt geleid door heer van Lierop. Deelt u de mening dat heer ten Dam, indien mogelijk, overgaat tot ernstig misbruik ? En wat is daar tegen te doen ? Had uw ontslag ook van doen met het narcistische karakter van heer ten Dam en consorten (of mag u daar niet meer over praten, is het werkelijk zo ernstig ) ? Moet ik me zorgen maken inzake machtsmisbruik en verdere consequenties indien ik dit niet loslaat ? Graag uw reactie. Vriendelijke groet, Marco Kerkhofs