Geen bebouwing in de Schelphoek, een Natura2000 gebied


Gast

/ #7

2014-09-08 10:36

De Schelphoek biedt als voedselgebied en broedplaats een belangrijk onderkomen aan de grootste diversiteit vogels en is daarmee een natuurgebied van onschatbare waarde. Dit natuurgebied verstoren heeft verstrekkende gevolgen voor de leefbaarheid van mens en dier!

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...