Behoud Theater De Fransche School


Gast

/ #18

2013-12-16 23:53

De mensen die denken dat ze er goed aan doen om de kleinschalige zaken af te breken moeten beter naar het verleden kijken, en naar de grootschalige zaken die inmiddels achterhaald en mislukt zijn... Het is een oude, maar oh zo ware: wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Ik heb een tijdje geleden in De Franse School gespeeld (met De Bende van Beuding) en toen over deze ontwikkelingen gesproken met medewerkers. De 'doordrukkers' van dit rampzalig besluit weten niet waar ze mee bezig zijn....