Neen tegen windmolens in dichtbevolkte gebieden


Gast

/ #19

2013-11-17 10:46

Oost-Vlaanderen moet onmiddellijk alle WT projecten stilleggen waar gebouwd wordt op minder dan 600 meter van omwonenden.
Onze provincie, die een voortrekkersrol wil spelen in "groene energie" moet meer rekening houden met het aspect "mens". Daarom eerst de resultaten afwachten van de geplande geluidsstudie te Eeklo - Maldegem (Adegem). Deze zal aantonen dat WT veel meer lawaai en geluidsoverlast produceren dan door de fabrikanten voorpgesteld (op basis van een theoretisch model).
Verder dient er werk gemaakt te worden van continue geluidsmetingen. Vergelijk met veiligheidscamera's die continue aan monitoring doen en beelden opgevraagd kunnen worden als nodig.

Tenslotte dient de overheid de slagschaduw voo romwonenden te reduceren to NUL uren. Dat is in vergelijking met huidige Vlarem norm een beperking voor de fabrikanten met 1 promille. Voor de omwonenden een aanvaardbare oplossing.

Mvg,

een bezorgd mens voor het milieu