STOP project Buytenland nu!


Gast

/ #310

2013-10-17 10:28

Beste Overheid, de jaren van ongekende voorspoed hebben gezorgd voor een drainage van gezond verstand, inzicht en kennis. Op vele sleutelposities in uw organisatie blijken mensen te zitten die ver, heel ver van de realiteit afstaan, getuige de voorgenomen plannen die u heeft met het Buytenland. Deze petitie zal u koud laten, evenals alle andere protesten/ gespreksavonden en adviezen van échte deskundigen. Maar ik wil u dit meegeven; U gaat inmiddels de strijd aan met een nieuwe generatie en u heeft niet het eeuwige leven.