Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject


Gast

/ #15

2011-05-16 10:05

Volkomen onbegrijpelijk dat een zo degelijk initiatief, waarvan de kosten zo gering en de baten zo substatntieel zijn, genekt dreigt te worden door een onbezonnen ministerieel besluit. Hopelijk is minsister Smet bereid om die overhaaste beslissing ongedaan te maken.