Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject


Gast

/ #11 Re:

2011-05-15 22:40

#1: - Het zou inderdaad ideaal zijn als elk kind het recht heeft om zich in zijn/haar moedertaal uit te drukken buiten de thuissituatie zodat het aan zelfvertrouwen wint maar ook zodat zijn/haar klasgenoten kunnen ervaren dat dit kind in een andere taal anders voor komt, zich anders gedraagt. Misschien moet het project geherorienteerd worden zodat het bruikbaar wordt in alle scholen ipv met intense begeleiding in enkele scholen. Misschien is onderwijs in thuistaal niet nodig maar wel plaats voor elke thuistaal in de schoolomgeving, hoe beperkt die plaats ook is. Liever dus geïntegreerd in de gewone schoolomgeving dan een specifiek project maar studies moeten meer uitwijzen. Een kabinet mag zich toch de moeite getroosten om studies te maken, niet?