haltes lijn 2

haltes lijn 2 / Mededelingen / opheffing haltes lijn 2 / Opmerkingen


Gast

#1

2014-02-22 15:37

Ik maak bezwaar uit solidariteit, want mijn halte van corn, schuyt blijft bestaan
En uit protest dat zoveel belastinggeld en energie wordt besteed aan een totaal nutteloze aanpassing.
Alle mensen in Amsterdam moeten worden opgeroepen om solidair te zijn en overheidsgekte tegen te gaan.

Gast

#2

2014-02-26 20:08

Ik vind het echt schandalig! Dat hele punt wordt levensgevaarlijk voor overstekende kinderen!
Boze gast

#3

2014-02-26 20:18

Schandalig dat alweer een faciliteit die de burger meer vertrouwen zou moeten geven om zeep is geholpen. Ook de middenstand wordt weer de dupe. VVD is de weg kwijt. Wij zijn de halte kwijt.

Gast

#4

2014-02-26 20:23

Dit blijft voor mij een onbegrijpelijke beslissing!
Ik hoop en wens dat men toch op de besluitvorming terug zal komen.

Gast

#5

2014-02-26 20:28

Belachelijk, dit kost meer dan het oplevert, daarnaast wordt het gevaarlijker. Makkelijk om het geld van de burger uit te geven. Er zijn betere doelen om het aan te besteden!

Gast

#6

2014-02-26 20:38

Jullie hebben in ieder geval je best gedaan!!

Groet,

Evelien Verhoef

Gast

#7

2014-02-26 20:38

Hartelijk dank voor al jullie pogingen. Ik heb er ook diverse ondernomen. Vertraging in de rittijd voorkomen door de twee haltes op te heffen, is echt onzin. Vertraging ontstaat door:
1. de vele toeristen, die bij het Rijksmuseum en het Leidseplein instappen.
2. doordat mensen, die een kaartje moeten kopen, bij de bestuurder instappen i.p.v. bij de conducteur.
3. altijd geparkeerd bouwverkeer op de Willemsparkweg.

Maar we blijken helaas tegen dovemansoren te praten.
Dank en groeten,
Connie Bremer

Gast

#8

2014-02-26 22:30

Wat een zonde, zoveel tijd gestoken in een bij voorbaat heilloze actie. Dank voor alle inspanningen.
Is het nu over en uit of kan er nog iets worden ondernomen?

Gast

#9

2014-02-26 23:04

Een droef bericht! We zijn jullie bijzonder dankbaar voor jullie inzet. Was wethouder Wiebes zich er voldoende van bewust dat de pleintjes in de Willemsparkweg juist geconstrueerd waren omdat de vroeger rechtdoor racende auto's op een goed moment een dodelijk ongeluk veroorzaakten? De Willemsparkweg is door het afsluiten van het Museumplein voor auto's veel drukker geworden, en het weer openen van de pleintjes voor recht door racende auto's lijkt ons catastrofaal. Maar, nogmaals, dank voor jullie inzet.

Herman Philipse

Gast

#10

2014-02-26 23:24

Heel jammer, maar goed geprobeerd. Veel dank voor alle moeite. Frieda Jacobowitz

Gast

#11

2014-02-27 00:11

Ik kan niet anders dan deze treurigstemmende gang van zaken volledig onderschrijven. Een petitie is de enige weg die ons rest om dit onheil te vermijden.
Charlotte de Vries Lentsch

Gast

#12

2014-02-27 02:00

Helaas heb ik met zowel deelraad als gemeentelijke bestuurlijke instellingen vele jaren achtereen identieke ervaringen De gehele democratische procesgang is voor deze bestuurders inderdaad een wassen neus waarbij vooral hun eigen toekomstperspectief de voornaamste drijfveer is. Dan heb ik het vooral over de grotere partijen wiens politici vooral vlak vóór nieuwe verkiezingen ons ineens lachend en vol gebakken lucht one liners vanaf grote billboards op ons neerkijken ( mooie metafoor voor de werkelijkheid). Hun voornaamste wapen is altijd weer het juridisch monstrum dat Awb (wet algemeen bestuursrecht) wordt genoemd: een wet die ooit de bedoeling had om de burgerij tegen bestuurlijke overheden te beschermen doch welke in de praktijk door hierin gespecialiseerde universitaire hoogleraren nog niet voor 0,02 % wordt begrepen. Het overgrote merendeel van de bestuurders heeft geen flauwe notie van deze wet en die wordt dan ook vooral misbruikt om kritische burgers de mond te snoeren. De inspraak procedures bestaan slechts om te kunnen worden afgevinkte en daar komt meteen de aap met de wassen neus uit de bestuurlijke mouw. De enige manier om deze wijze van politiek-juridisch wanbestuur onderuit te halen is het zoeken naar procedure fouten. Maar voor de Awb blijft de Aarde gewoon plat zolang het bewijs dat deze rond is buiten de procedure kan worden gehouden of dat degene met dit weliswaar onomstotelijke bewijs als niet belanghebbende het recht op het indienen van een bezwaarschrift o.g.v. de z.g. O.P.E.R.A. criteria uit de Awb kan worden ontzegd. Verder kunnen bestuurders niet tegen volksopstand: wanneer de hele buurt te hoop loopt en zowel fysiek opkomt voor haar rechten alsmede politieke bestuurders blijft bestoken met mails, brieven en telefoontjes dan ineens blijken er wel andere opties voorhanden. Wanneer u weet dat fietspaden worden heringericht op kaarten waar de bestaande bomen niet op staan getekend en er bij het begin van de werkzaamheden ineens kapvergunningen worden vergeven die honderden volwassen bomen betreffen( NB: hoe ouder en groter de boom hoe meet CO2 hij opslaat.... én dat doet zo'n boom totdat hij er van oudheid bij neervalt!!Maar bestuurders en politici weten dat allemaal niet en laten zich er evenmin over informeren. Nee zij willen eeuwige roem met liefst grootschalige projecten waaraan hun naam wordt gekoppeld. De moderne Wibaut, Bilderijk etc. Via de deelraad politie opklimmen naar de grootstedelijke politiek en vandaar de sprong naar de landelijke politiek. Dat het ook wel eens goed mis kan gaan is te zien aan de megalomane Dales met zijn NX lijn, burgemeesterschap Leeuwarden Hoge school In Holland. Allemaal mislukkingen maar hij verwacht nog steeds een gouden borstbeeld bij elke NZ metro toegang. En de burgerij? die heeft natuurlijk het nakijken. Het aloude 'verdeel en heers' principe, en het graaien uit de portemonnees van anderen viert hoogtij. Ik zou die lijn 2 maar meteen helemaal opdoeken of variabele haltes waarbij mensen via hun smart-phone 1 min van te voren kunnen vernemen of lijn 2 nu wel of niet bij hun halte zal gaan stoppen. En dan b.v. een GVB-Lijn 2 app uitgeven via de Appstore. Dàt is nog eens vooruitstrevende politiek.

Ik blijf u ondersteunen totdat ik wordt overreden door lijn 2.

Met welgemeende groet,

Jan Verbiest 1071 LV 23
vbt23@xs4all.nl

Gast

#13

2014-02-27 09:26

Het is inderdaad een wassen neus. De uitkomst van de discussie stond al bij voorbaat vast. Jullie hebben gedaan wat mogelijk was en daarvoor dank ik jullie van harte. Toch intrigeert het wie hier nu eigenlijk de zaak heeft doorgedrukt. Wie zijn die mensen die dit heilloze plan hebben uitgedokterd?
Met beste groet,
Maarten van der Lande

Gast

#14

2014-02-27 09:38

Veel dank voor alle inspanningen . Voor oudere mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer wordt het moeilijk als ze verder moeten lopen. Het wordt nog gevaarlijker voor zowel ouderen als kinderen. Al 10 jaar geleden zou er een stoplicht komen om verdere dodelijke ongelukken te voorkomen , ook dat is niet gebeurd. Het is jammer dat de politiek zijn burgers niet serieus neem.

Groet M.dettmeyer

Gast

#15

2014-02-27 13:19

Heel erg jammer, lastig voor ons en gevaarlijk voor kinderen en andere mensen. Jullie in ieder geval bedankt voor alle moeite.
Marieke Klinkert

#16

2014-02-28 12:20

Naast het ongemak voor de vele ouderen door het wegvallen van de halte wordt het gewoon heel gevaarlijk om over te steken op deze kruising . En deze gevaarlijke situatie wordt bewust gecreeerd door het stadsdeel .
Gefrustreerde gast

#17 Veiligheid

2014-03-01 12:56

Het is volledig onbegrijpelijk dat de halte wordt opgeheven, Deze halte is namelijk gebouwd omdat hier een tijd terug een dodelijk ongeval heeft plaatsgenomen, en wat doet de gemeente: Hé, laten we het stadsdeel nóg gevaarlijker maken. Niet te bevatten.

Toch nog zeer bedankt voor jullie inzet en ik hoop dat deze strijd nog niet over is.


Gast

#18

2014-03-01 17:02

Wiebes is al weg, maar wat ze in Kiev konden met Janoekovisj kunnen wij OUD Zuid bewoners met z'n allen toch ook wel? waarom gaan we niet de straat op met spandoeken en trommels en heel veel lawaai: Tramhalte moet blijven !!!!

Gast

#19

2014-03-02 12:02

De arrogantie van de macht! Jullie hebben ontzettend je best gedaan waarvoor dank en alle lof!!
eva/julian abraham