Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs / Mededelingen / Hartelijk dank voor uw steun! / Opmerkingen


Gast

#1

2013-07-15 11:02

Dus Minister nu snel op zoek naar dat geld!

Gast

#2 Reclame

2013-07-15 11:12

En weer komen er allerlei dames voorbij, die op zoek zijn naar een leuke relatie. Dit kan ECHT niet en moet anders!

Gast

#3

2013-07-15 11:31

Prima zaak!

Gast

#4

2013-07-15 11:33

Met grote voldoening vernomen dat G.V.O en H.V.O met instemming van een meerderheid van de 2de kamer lijkt te zullen voortbestaan. Dank u voor uw inzet bij deze aktie, C. van Rijn

Gast

#5

2013-07-15 11:47

Zelf ben ik 30 jaar godsdienstleerkracht geweest op 7 scholen in Leiden en Oegstgeest. Per week had ik ongeveer 500 kinderen voor mij waar bij er een wereld open ging van verhalen die zij niet kenden.Ook gaf ik hun les over de andere wereldgodsdiensten met hun gebruiken/ gewoontes en inhoud.Ik weet zeker dat als het HVO en het GVO zou verdwijnen, dat een verarming zou betekenen voor het leefmilieu. Het moet blijven zo het nu is. Persoonlijk ben ik erg blij dat de financieën nu goed geregeld zijn. Zelf heb ik jaren gewerkt voor niets of een kleine vergoeding
Laat het A>.U.B. blijven.
Nel Rus Oegstgeest.

Gast

#6

2013-07-15 11:51

Ik ben heel blij en de kinderen die ik ondertussen heb gesproken zijn ook zo blij dat volgend jaar HVO wordt gegeven.Supeer en nu nog verder.......

Gast

#7

2013-07-15 11:52

Toch jammer dat wordt vergeten te vermelden dat deze motie is ingediend door de volgende Kamerleden: Voordewind, Rog, Bisschop, Van Meenen. Dus door CU, CDA, SGP en D66.De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat godsdienstige en humanistische vorming tot de kerndoelen van het openbaar onderwijs behoort;

verzoekt de regering, te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Rog, Bisschop en Van Meenen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Gast

#8

2013-07-15 12:09

Super, input is output en samen maken we het verschil.
Dank daarvoor Tineke Faber

Gast

#9

2013-07-15 12:11

Daar ben ik blij mee.

Hans Weggelaar

Gast

#10

2013-07-15 12:19

Mooi werk, super gedaan!!

Gast

#11

2013-07-15 12:19

Dank voor de actie en het attenderen op deze plannen. Fijn dat door het aannemen van de motie het belang van inzicht in( en beleving van) onze levensovertuigingen nog steeds belangrijk wordt geacht door onze volksvertegenwoordiging.

Gast

#12

2013-07-15 12:21

Alle betrokkenen gefeliciteerd met dit resultaat, dat een stuk ontwikkeling van kinderen behouden blijft.

Gast

#13

2013-07-15 12:25

Gelukkig! Gefeliciteerd!

Andries Greiner


Gast

#14

2013-07-15 12:29

van harte, mooi dat niet uitsluitend het nutsdenken het onderwijs regeert. Groter groeien gaat om meer. PeteR

Gast

#15 Godsdienstonderwijs

2013-07-15 12:41

Het is belangrijk dat kinderen godsdienstonderwijs krijgen, het hoort bij de opvoeding en bij de ontwikkeling van het kind. We wonen in een christelijk land en daar hoort godsdienstonderwijs bij!

Gast

#16

2013-07-15 12:52

Prima bericht voor 't openbaar onderwijs.

Heel vervelend is de reclame ernaast voor contact-advertenties. Hoe bedoel je waarden normen.

Met vriendelijke groet,

Dick Kamp basisschool De Weesboom.

Gast

#17

2013-07-15 13:02

Hoera!

Gast

#18

2013-07-15 13:11

De wonderen zijn de wereld nog niet uit voor het openbaar onderwijs dankzij de christelijke partijen en D66. En ik altijd maar denken dat PvdA en VVD de voorstanders van de openbare school waren... SB

Gast

#19

2013-07-15 13:17

Fantastisch resuktaat! Hulde!

Gast

#20

2013-07-15 13:23

thanks God

Gast

#21

2013-07-15 13:27

YES!

Gast

#22

2013-07-15 13:29

Met dank aan God!

Gast

#23 Reactie op gelezen bovenstaande info over waarschijnlijke goedkeuring kamer over dit onderwerp

2013-07-15 13:37

God zij geloofd en geprezen om zijn bijstand in dezen ! halleluja !
Gon Spiessens

Gast

#24

2013-07-15 13:48

Goed nieuws. Hoort bij de opvoeding.
Ook behoud van tv-zendtijd voor levensbeschouwelijke omroepen!

Gast

#25

2013-07-15 13:49

Het is uitermate belangrijk dat IEDEREEN weet heeft wat God in zijn Woord (de bijbel) aan ons heeft geschreven, opdat wij niet zullen verdwalen in deze wereld met zijn vele godsdiensten die niets voor de mens kunnen doen, omdat Jezus Christus de Zoon van de Levende God de ENIGE is die de mensheid kan redden uit zijn miserabele en zondige staat, door voor ons de sterven aan het kruis. Alle andere religies knechten de mens door de regeltjes, wetjes en verordeningen die van de mens een slaaf maken, terwijl de Blijde Boodschap van het Evangelie de mens echt VRIJ maakt! Bijbels onderricht mag en kan niet verdwijnen uit ons ( christelijke ) Nederland of wat er van over is!