Stop Benchmark met ROM

Stop Benchmark met ROM / Mededelingen / Is verionderstelde toestemming voldoende voor delen gegevenbs? Wij denken van niet / Opmerkingen


Gast

#1

2017-10-23 08:24

Kunnen we misschien veronderstellen dat GGZ Nederland gedomineerd wordt door de Parnassia groep (die immers de meeste contributie afdraagt) > 'k ben daarom benieuwd hoe deze beslissing binnen GGZ Nederland tot stand is gekomen.

Gast

#2

2017-10-23 08:26

Het is toch werkelijk niet te geloven... Zoals het lijkt heeft de beroepsgroep er grote moeite mee, wordt het afgeraden door een achttal hoogleraren psychiatrie, en toch wil men er gewoon mee doorgaan. Hoe ver ben je dan verwijderd van je achterban?

Gast

#3

2017-10-23 08:26

Zou het helpen om als cliënt expliciet aan de behandelaar te melden dat je geen toestemming geeft / veronderstelde toestemming herroept?

Gast

#4

2017-10-23 08:39

Patiënten/cliënten moeten ons formeel toestemming geven voor informatie uitwisseling met b.v. hun huisarts en hiervoor zou een "veronderstelde toestemming" wel genoeg moeten zijn?! Bij elke nieuw/herzien behandelplan vraag ik nu formeel mijn patiënten of ze wel/niet toestemming voor aanlevering aan SVR willen geven (na een zo neutraal en duidelijk mogelijk uitleg, wat al best een uitdaging is) en tot nu toe is er niemand die hiervoor toestemming gegeven heeft.

Gast

#5

2017-10-23 08:50

In een van de reacties wordt gesproken over het infomreren van en expliciet toestemming vragen aan de patiënt. Is er ergens een handzame uitleg voor patiënten, een folder die ik daarbij kan overhandigen o.i.d.?
J von Gleich

#6

2017-10-23 09:27

op NOS.nl lees ik dat GGZ NL zich  zou beroepen op parlementaire stukken uit 1989 ( !), waarin zou staan dat bij het vergaren van patientengegevens voor het gebruik van kwaliteotsbevordering toestemming van de patient "mag worden veronderstelt". Het is zeer de raag of deze argumentatie wel geldig is

 

 


Gast

#7

2017-10-23 11:37

Hoe kan een patiënt veronderstelde toestemming geven als het hem niet gevraagd wordt. Dit lijkt meer op het via een achterdeur constructie toch de prive gegevens van patiënten binnen hengelen.

Gast

#8

2017-10-23 15:12

Het is bijzonder om uit te gaan van veronderstelde toestemming. Ik heb een eerstelijnspraktijk. Van al mijn cliënten, vult 100 % de privacy verklaring die ik cliënten standaard toe stuur naast de verwijsbrief voor de huisarts in en stuurt deze getekend terug of neemt deze de eerste afspraak mee.

Gast

#9 In de tang: de eis dat ROM moet worden aangeleverd is nog overeind, terwijl dit niet mag

2017-10-24 09:43

Vage club die GGZNL. Zijn de personen die daar werken er überhaupt mee bekend hoe een kleine praktijk werkt? De tijd die er is moet ingezet worden voor de cliënt en niet voor administratie om het administreren. (Om vervolgens de zorgverzekeraar er allemaal consequenties aan te kunnen laten verbinden).
De eis die gesteld wordt in het kwaliteitsstatuut waarnaar de zorgverzekeraars refereren in hun contracten is trouwens nog steeds niet aangepast. Dus heb je contracten afgesloten moet je formeel nog steeds ROM gegevens aanleveren om aan het contract te voldoen. Doe je dat niet.... wie weet wat voor consequenties dat heeft? Tja, contract lezen is een ander verhaal: de diverse 'verenigingen' maken zich er druk om dat zorgverzekeraars de regels in hun contract ('gemiddeld uurtarief' en zo) handhaven. Niemand is verplicht het contract aan te gaan maar een kwaliteitsstatuut is verplicht voor iedereen :-( Dus enerzijds mag niet worden aangeleverd en anderzijds verplicht om aan te leveren.

Als trouwens niemand toestemming geeft (standaard tekent iedere cliënt de privacyverklaring om ook de DIS gegevens niet te hoeven aanleveren) kan ook niet voldaan worden aan de percentages die worden geëist. Niemand maakt zich druk over het aanleveren van client gegevens aan DIS?


Gast

#10

2017-10-24 19:36

Destijds vroeg ik - in een bepaalde functie - bij GGZ Nederland wat zij eigenlijk deden - ik kreeg geen duidelijk antwoord en kreeg de indruk: uitvreten.
Het leek even alsof ze eerst aan 'ROM' een bestaansrecht konden ontlenen - maar dit bleek ten onrechte. Ik denk dat wanneer we stoppen met ROM en GGZN opheffen de enorme besparing ten goede komend aan de GGZ, een grote verbetering van de zorg zal opleveren.

Gast

#11

2017-11-01 07:15

Het rapport van de Rekenkamer is vernietigend voor SBG, had de rechter indertijd naar kunnen kijken. Laten we dit rapport bij de hand blijven houden als ondersteuning van een externe partij.

Gast

#12 Re:

2017-12-16 11:12

#4: -  

Dan heb je dus (net als ik) een probleem want dan voldoe je dus niet aan de overeengekomen eisen (kwaliteitsstatuut/zorgverzekeraar).