Djeno verdient een thuis, niet de dood!

Djeno verdient een thuis, niet de dood! / Mededelingen / Update Djeno / Opmerkingen


Gast

#1

2016-01-13 17:08

Jammer, ik maak geen gebruik van Facebook
Henk Woldhuis
De auteur van deze petitie

#2 Re:

2016-01-13 19:18

#1: -  

 

Dierenbescherming gaat op zoek naar nieuwe baas voor Djeno!

Zoals was toegezegd bij het overhandigen van de petitie is Djeno de afgelopen weken beoordeeld op een andere locatie en de bevindingen zijn positief!
De dierenbescherming gaat nu een profiel opstellen over Djeno en actief op zoek naar een nieuwe baas voor hem!
Om vervelende situaties bij zijn huidige verblijfplaats te vermijden wordt die niet bekend gemaakt.
Geweldig nieuws voor Djeno!!! Geweldig nieuws ook voor iedereen die zich voor hem heeft ingezet!

Bijgevoegd een printscreen van de e-mail die Marijke van der Storm heeft ontvangen en hieronder de tekst van het bijgevoegde bericht uit de e-mail:

'Dierenbescherming gaat op zoek naar nieuwe baas voor Djeno

Den Haag, 13 januari 2016 - De Dierenbescherming gaat voor de hond Djeno een nieuwe baas zoeken. De Akita Inu blijkt na een tweede screening op een andere locatie dan het dierentehuis Kennemerland geen agressief gedrag te vertonen. De Dierenbescherming gaat nu een profiel maken van de gewenste nieuwe eigenaar teneinde tot een geslaagde plaatsing te komen.

Over de hond is veel commotie ontstaan na een voorgenomen besluit om het dier te euthanaseren. De hond was in eerste instantie afgestaan vanwege 'onbetrouwbaar en agressief gedrag'. Euthanasie leek geboden nadat het dier zo'n drie jaar in het asiel had gezeten en ook een herplaatsing mislukte vanwege zijn gedrag.

Een besluit tot euthanasie wordt door de Dierenbescherming niet vaak en lichtvaardig genomen. Meestal gaat het hierbij om uitzichtloos fysiek lijden en wordt een besluit dus op zogeheten 'medische indicatie' genomen.

Voor complexere situaties wordt een commissie bijeengeroepen die de gevallen bespreekt. In deze euthanasiecommissie zit dan ook vanzelfsprekend een dierenarts. Wanneer sprake is van gedragsproblemen die een succesvolle herplaatsing in de weg staan, voorziet de gebruikelijke werkwijze van de Dierenbescherming in consultatie van een extern gedragsdeskundige. Zeker als een hond lang in de opvang zit is dit aan de orde omdat het ongewenste gedrag van een dier juist het gevolg kan zijn van dat langdurige verblijf. Het blijft in alle gevallen een moeilijke afweging, waarbij het ook zinvol kan zijn het dier uit de bestaande opvang te halen. Wanneer dat moment is aangebroken is per hond verschillend, maar dat moet geen jaren duren.

De opvang in Kennemerland heeft niet besloten om externe deskundigheid te raadplegen,
noch om Djeno uit te plaatsen. Dat is geen goede beslissing geweest. De Dierenbescherming concludeert dat de kwestie rond Djeno een incident betreft, veroorzaakt door onzorgvuldige toepassing van de bestaande procedures rond euthanasie van dieren in de opvangcentra van de Dierenbescherming. In een evaluerend gesprek met de medewerkers van de betreffende opvang zijn de bestaande afspraken inmiddels herijkt.'


Gast

#3

2016-01-20 12:19

Echt geweldig nieuws!