Djeno verdient een thuis, niet de dood!

Djeno woont al 3 jaar in asiel Zandvoort. In al die tijd is hij maar 1 keer geplaatst, wat helaas niet goed is gegaan. Het asiel dreigt nu hem in te laten slapen. Diverse ervaren mensen, stichtingen en zelfs de dierenpolitie heeft aangeboden Djeno een thuis te willen bieden maar het asiel weigert Djeno nog te herplaatsen. Door middel van deze petitie vragen wij het asiel dringend om Djeno per direct te laten adopteren.  


Aan het algemeen bestuur van de dierenbescherming te Den Haag en het bestuur van dierenasiel Kennemerland te Zandvoort.  

Geachte bestuurders,  

Ondertekenaars van deze petitie verzoeken u met klem om hond Djeno per direct en zonder omwegen te herplaatsen!  

Djeno verblijft al 3 jaar in dierenasiel Kennemerland te Zandvoort. Ondanks vele gegadigden is hij slechts 1 maal geplaatst, bij iemand met onvoldoende ervaring. Daarop is hij teruggekomen in het asiel. Recent kwam via de vrijwilliger die veel met Djeno wandelt naar buiten dat het asiel voornemens is om Djeno te laten inslapen. Hierop is een storm van protest ontstaan en hebben opnieuw veel ervaren mensen met voldoende kennis zich bereid verklaard Djeno een thuis te bieden. Naast zijn vaste vrijwilliger heeft bijvoorbeeld ook de dierenpolitie een gedragsdeskundige gevonden die Djeno wil adopteren. Elk aanbod is echter afgeslagen door het dierenasiel.  

Djeno stond tot na het begin van de ophef over de beslissing tot inslapen gewoon als herplaatsbaar op de website van het asiel. Vele foto’s en filmpjes laten daarnaast zien dat Djeno gewoon aan een lange lijn werd uitgelaten en dat zijn vaste vrijwilliger niet alleen met hem ging wandelen maar hem ook meenam op visite en naar openbare gelegenheden zoals strandtenten.  

In plaats van herplaatsing heeft het asiel ineens besloten om Djeno te onderwerpen aan de risico-assessment-test van de Universiteit Utrecht. Deze test is niet gevalideerd en zeer omstreden. Bovendien wordt met de test niet vastgesteld of Djeno trainbaar is. Dit is een wettelijke voorwaarde waaraan moet worden voldaan voor een dier mag worden gedood.  

Honden herplaatsen is het doel van asiel en na 3 jaar ineens besluiten hem alsnog te laten testen is zeker niet in het belang van Djeno. Daarom nogmaals het dringende verzoek Djeno per direct te laten adopteren!