Euthanasie moet mogelijk worden bij vergevorderde dementie of Alzheimer

Momenteel is er geen euthanasie wet die het voor familie mogelijk maakt om euthanasie te laten toepassen bij een ver gevorderd stadium van Alzheimer of dementie. Als mensen op bed komen te liggen en palliatief zijn moet je ze als familie letterlijk uithongeren zonder eten en drinken omdat euthanasie nu wettelijk nog niet toegestaan wordt. Dit heb ik meegemaakt en is verschrikkelijk. En zo zijn er nog veel meer mensen die dit mee moeten maken. Er moet een wet komen die in dit soort gevallen euthanasie mogelijk maakt. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Irma Vrolijks om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...