Een Verbeterde Aanpak voor Hondenbeleid

martin-dalsgaard-3vWnsti6mvk-unsplash1.jpg

 

Wij, ondergetekenden, uiten onze bezorgdheid over het voorgestelde houd- en fokverbod voor bepaalde hondenrassen. We geloven dat een dergelijk verbod niet effectief zal zijn en pleiten voor een meer doordachte en effectieve aanpak om het welzijn van zowel honden (alle rassen) als de gemeenschap te waarborgen.

De relatie tussen mens en hond is van oudsher een bijzondere en prachtige combinatie. Echter, al te vaak zien we dat deze combinatie op tragische wijze misgaat door onwetendheid, egoïsme, desinteresse en geldbelangen.
Iedereen lijkt in staat te zijn een hond aan te schaffen zonder enige kennis te hebben over het ras, de achtergrond en de ras eigenschappen.

Fokken wordt zelfs ondoordacht op online platforms zoals Marktplaats aangeboden, zonder enige expertise.
Dit moet veranderen. We pleiten voor een gedegen aanpak die niet alleen gericht is op bepaalde hondenrassen, maar op alle rassen, omdat het probleem niet beperkt is tot slechts enkele.

Onze voorgestelde aanpak omvat de volgende maatregelen:

 1. Intensivering van Controle bij Uitlaatgebieden met Lijnplicht: Er moet meer aandacht worden besteed aan het handhaven van de lijnplicht in uitlaatgebieden. Het laten loslopen van honden in verboden gebieden moet strenger worden aangepakt.

 2. Registratie van Bijtincidenten voor Alle Rassen: We pleiten voor een goed registratiesysteem voor bijtincidenten waarbij alle rassen worden opgenomen. Dit zal een gedegen basis bieden voor het ontwikkelen van gericht beleid om bijtincidenten te verminderen.

 3. Certificering en Registratie van Fokkers (alle rassen) met Verplichte Cursus voor Eigenaren: Fokkers moeten een verplicht certificeringsproces doorlopen en worden gekoppeld aan een erkende vereniging of club. Dit maakt het mogelijk om een goed registratiesysteem voor fokkers te handhaven en potentiële eigenaren te koppelen aan fokkers met een goede reputatie. Daarnaast pleiten wij voor een verplichte voorlichtingscursus voor toekomstige eigenaren, om ervoor te zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn over de zorg, training en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het bezitten van een hond.

 4. Verbod op Malafide fokkers (alle rassen) en Commerciële Verkoop op Websites: Het fokken van honden en de commerciële verkoop ervan op websites moet verboden worden. Met het begrip "malafide fokker" verwijzen we naar individuen die uitsluitend gericht zijn op het verdienen van geld, zonder oog te hebben voor de gezondheid en de correcte fokmethoden van de honden. Deze honden worden vervolgens te koop aangeboden op platforms zoals Marktplaats.

  Verantwoordelijke fokkers dienen hun honden onweerlegbaar te registreren bij een erkende vereniging of club, en de verkoop van deze honden moet uitsluitend via deze georganiseerde kanalen plaatsvinden. Het is onze vastberaden verwachting dat serieuze fokkers, streven naar de hoogste standaarden in zorg en nazorg en zich onderscheiden door hun toewijding. Dit krachtige aanpak dient als een doeltreffend schild tegen malafide fokkers.


  Tevens willen wij de aandacht vestigen op het groeiende probleem van buitenlandse zwerfhonden die onze asielen overbevolken. Dit probleem brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee en vereist eveneens doortastende maatregelen. Er zijn te veel schimmige stichtingen betrokken bij deze kwestie, en het is van vitaal belang dat we transparante en effectieve oplossingen vinden om deze problematiek aan te pakken.  Wij geloven dat deze alternatieve aanpak effectief zal bijdragen aan het verminderen van incidenten en het waarborgen van een verantwoorde omgang met honden. We roepen de verantwoordelijke autoriteiten op om serieus te overwegen deze voorstellen te implementeren en de dialoog aan te gaan met belanghebbenden om een weloverwogen beleid te ontwikkelen.

   

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat De Joie De Vivre alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...