Edward Snowden verdient asiel in Nederland

Edward Snowden, de man die zijn hele existentie opgaf voor het welzijn van ons gewone burgers, De regering in Nederland onder druk gezet door een autoritair regime durft het niet aan om deze gewezen Amerikaan asiel te geven. Juist Hij die symbool staat voor het recht op privacy en openheid van zaken, deze man wordt geweigerd aan onze grens.Laat ons daarom onze regering ertoe aanzetten Edward weer een veilig thuis te geven want wat Edward heeft gedaan voor ons zonder dat er ook maar 1 slachtoffer is gevallen verdient respect en bewondering. Wij allen staan bij hem in de schuld hem onderdak te verlenen en dat geldt voor ieder die vrijheid verkiest boven veiligheid.