EcoKot Antwerpen

Het pand waar EcoKot zich nu vestigt, dreigt verloren te gaan. De Stad Antwerpen en De Ideale Woning willen er een sociaal woningcomplex en een ondergrondse parking bouwen. Indien u - net zoals EcoKot - vindt dat een zoveelste sociale woning op deze locatie (Kattenberg 79, 2140 Borgerhout, achter het Ecohuis) niet ver genoeg gaat op vlak van wat we noemen 'sociaal'; help ons dan een constructieve dialoog te starten met de Stad Antwerpen door het tekenen van deze petitie. Hieronder leest u de open brief die we naar het college van burgemeester en schepenen hebben gestuurd.

 

Betreft: verbouwingsplannen Kattenberg 79, 2140 Borgerhout


Geachte college van burgemeester en schepenen,


In naam van het studenteninitiatief 'EcoKot' en de buurtbewoners, wil ik bezwaar indienen tegen de verbouwingsplannen van het pand aan Kattenberg 79-81, 2140 Borgerhout. Zoals werd bekendgemaakt op 24 januari 2014, zal het pand gesloopt worden om er sociale woningen en een ondergrondse parking te bouwen. 

Wij zijn niet tegen de sloop van het gebouw, omdat het zich in slechte staat bevindt. De overvloed aan asbest in de kelder, het enkel glas aan de ramen en de lekken aan het dak bevestigen dit. Op dit vlak hebben we weinig aan te merken. Waar we wel iets op aan te merken hebben, zijn de plannen voor de sociale woningen op deze locatie. Wij ontkennen niet het belang van sociale woningen, maar we geloven ook niet dat de locatie aan de Kattenberg 79-81 hiervoor geschikt is.


Samen met een groep medestudenten en andere enthousiastelingen, heb ik de oude Rijtuigmakerij omgevormd tot het allereerste EcoKot in Antwerpen. EcoKot is een sociale ontmoetingsruimte geworden voor studenten, kunstenaars en buurtbewoners om - in essentie - aan te tonen dat duurzaamheid niet duur hoeft te zijn. We doen dit omdat we een grote discrepantie opmerken tussen enerzijds de ‘duurzaamheidshype’ (zonnepanelen, dure isolatie, bioverpakkingen,…) en anderzijds het daadwerkelijk streven naar wat we noemen een ‘duurzamere samenleving’. Het is namelijk geen nieuws meer dat de helft van de Antwerpse bevolking apathisch staat tegenover een vaag concept zoals duurzaamheid. Dankzij dit pand, de oude Rijtuigmakerij,  hebben we een succesformule ontdekt die ons in staat stelt deze kloof, deze discrepantie te dichten. Onze succesformule bestaat namelijk uit volgende elementen:

1. Een grote Repair/ Recup Atelier waar we geïnteresseerden aanleren hoe ze oude meubels en dergelijke repareren én gerecupereerde materialen gebruiken om allerlei gemeenschapsvormende projecten te realiseren. Ook het Ecohuis maakt nu gebruik van deze ruimte.

2. Een Weggeefwinkel waar we oude, nog bruikbare spullen ontvangen en te geef stellen. Hiermee brengen we oude spullen terug in omloop zodat deze niet nodeloos op de afvalberg belanden. Belangrijk om op te merken hierbij is dat deze ruimte het bindmiddel vormt tussen lagere en middenklassen uit onze buurt.

3. Een Common Café dat fungeert als woonkamer voor de buurt. Hiermee genereren we bescheiden bron van inkomsten om te investeren in onze andere projecten en om de huur van het pand te betalen. Het mooie aan deze ruimte is dat ze sociale ontmoetingen tussen buurtbewoners effectief katalyseert.

4. Een samentuin, genaamd ‘De Cattelberg’, waar we op een creatieve manier groenten en fruit telen, composteren en gemeenschapsvormende activiteiten organiseren.

5. Een grote polyvalente ruimte uitermate geschikt voor culturele activiteiten zoals workshops, kunstexpo’s en optredens.

6. Een kleine polyvalente ruimte voor intiemere culturele activiteiten zoals yogalessen, voorleessesies voor kans- en taalarme kinderen en inburgeringslessen zoals Stadsklap.

7. Een kantoor waar al de nodige administratie gebeurt.


Ons bezwaar is dus, dat een sociaal woningproject op deze locatie niet volstaat. Noch voor de buurtbewoners, noch voor de betrokken stadsdiensten. De doelstellingen van het Ecohuis, Stadslab2050, Opsinjoren, het Atlasgebouw, het districtshuis Borgerhout en dus de Stad Antwerpen zijn - kort samengevat - de buurt verduurzamen, interculturaliteit bevorderen en burgerinitiatieven stimuleren. Deze drie doelstellingen dragen niet alleen EcoKot, maar ook haar buurtbewoners hoog in het vaandel. Dit zijn namelijk doelstellingen die sinds november vorig jaar zonder grote budgetten en moeite worden gedragen door een steeds groter wordende groep buurtbewoners, studenten, kunstenaars, scholen en andere partners. Daarnaast biedt de groene ruimte - het voetbalveld, het grasveld, de hondenwei en de samentuin - naast het EcoKot, enorm veel potentieel om naar de toekomst toe een cultural hub te creëren. Op die manier kunnen tal van gemeenschapsvormende projecten hier gebruik van maken, zoals nu het geval is. Dit allemaal dreigt verloren te gaan met de geplande ‘opvulling’ van deze open ruimte door privé-investeerders en De Ideale Woning. Wij vragen daarom aan jullie de verbouwingsplannen een halt toe te roepen en een constructieve dialoog aan te gaan met de buurtbewoners en met de lokaal gevestigde organisaties.

Uiteraard zou ik als medeoprichter van het EcoKot het belang van ons project willen promoten. Maar belangrijker nog, vind ik dat de overweldigende vraag van de buurtbewoners, waarmee wij de voorbije maanden in contact kwamen, behartigd wordt. Ook zij merken dat we meer en meer naast elkaar leven en dat er weinig gemeenschapsgevoel leeft tussen de verschillende nationaliteiten en de verschillende sociale klassen. Er leeft dus volgens ons overduidelijk een behoefte aan sociale ontmoetingsruimten, groene ruimte voor iedereen en gemeenschapsvormende activiteiten. Dat zijn juist de zaken waar wij met EcoKot naar streven. Daarbovenop willen we sociale woningprojecten niet in de weg staan, maar aanvullen. Dit specifiek sociaal project van De Ideale Woning gaat niet ver genoeg op vlak van het zogenoemde ‘sociaal’. Laat de ruimte boven het buurt- en cultuurhuis fungeren als sociale woning gericht naar jonge Antwerpenaren. Vanuit de stad probeert u toch ook de stap te zetten naar de zogenaamde ‘Nieuwe Antwerpenaar’? Wat is dan De Nieuwe Antwerpenaar zonder ‘Nieuwe Stad’?

Tijdens het openingsweekend van het EcoKot op 22 en 23 februari hebben we zonder enige moeite 134 handtekeningen en contactgegevens van buurtbewoners verzameld die staan achter wat u nu leest. Vandaag zetten we  dan ook voor het eerst de petitie omtrent de inhoud van deze brief online. Ik weet u binnen twee weken te melden hoeveel handtekeningen we hebben verzameld. Persoonlijk schat ik zo’n tweeduizend handtekeningen. Minstens. Hoe naïef en idealistisch dat ook mogen klinken; het staat in woord en daad omschreven dat alle bovengenoemde partijen één ding gemeenschappelijk hebben: streven naar de optie die de oude Rijtuigmakerij de meeste voordelen oplevert voor stad, buurt en bewoners. Ik hoop hiermee de dialoog te hebben gestart en dat u luistert naar alle betrokken partijen die u vertegenwoordigt bij het nemen van deze belangrijke beslissing.


Met vriendelijke groeten,

Kilian Price
Coördinator EcoKot
Www.ecokot.org
Www.facebook.com/EcokotAntwerpen


Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Common Antwerp vzw toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...