Dwing Israël om de Palestijnse staat mogelijk te maken

Sinds 1967 houdt de staat Israël de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bezet.
De bezetting is in de loop der tijd steeds hardere vormen gaan aannemen.

In de Westelijke Jordaanoever worden voortdurend landerijen, die in het bezit waren van Palestijnen, in beslag genomen om daarop steeds meer illegale kolonies te stichten. Door de Westelijke Jordaanoever is een muur gebouwd, die het vele Palestijnen nagenoeg onmogelijk maakt om hun land te bewerken. Er heerst een apartheidssysteem waarbij het vroegere Zuid-Afrikaanse beleid verbleekt. Snoeiharde wetten voor de Palestijnen tegenover soepele wetten voor de kolonisten. Straten en wegen waarop de Palestijnen niet mogen komen. Op de andere doorgaande wegen zijn checkpoints opgericht, waar de Palestijnen dagelijks urenlang worden opgehouden. De kolonisten en het Israëlische leger plegen met grote regelmaat allerlei soorten misdaden tegen het Palestijnse volk, zoals huizen in brand steken (soms met de bewoners er nog in), olijfboomgaarden omhakken, schoolgaande kinderen aanrijden, projecten die met Nederlands of Europees geld gerealiseerd zijn, vernietigen, huizen slopen, scholen slopen, speelplaatsen slopen, landerijen vergiftigen, waterbronnen vergiftigen - en alles zonder te voorzien in andere oplossingen voor de Palestijnen.

In de Gazastrook, een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, heeft Israël al drie keer een buitenproportionele slachting aangericht. De laatste keer, in 2014, werden meer dan 30000 granaten afgevuurd, terwijl ook verboden chemische wapens werden ingezet. Tientallen ziekenhuizen, scholen en moskeeën, duizenden woonhuizen en flatgebouwen, elektriciteitscentrales en waterzuiveringsinstallaties werden vernield. Meer dan 2200 Palestijnen, waaronder bijna 600 kinderen, vonden de dood. Na de vrede van 2014 beloofde Israël een aantal versoepelingen van de blokkade, maar vergat vervolgens woord te houden. De mensen leven nog steeds tussen de gebombardeerde ruïnes van hun oude wijken, want cement mocht eerst mondjesmaat en nu zelfs helemaal niet meer ingevoerd worden.
Israël negeert zijn zorgplicht tegenover de bezette Palestijnen op schandelijke wijze.

Al jarenlang wordt de Palestijn door de Israëlier neergezet als een kwaadaardig en minderwaardig soort wezen. Politici gebruiken omschrijvingen als ‘sprinkhanen’, ‘beesten die op twee benen lopen’, ‘gedrogeerde kakkerlakken’. Ayelet Shaked, minister van Justitie, riep in juli 2014 op tot het uitmoorden van Palestijnen, inclusief ‘de moeders die kleine slangen baren’.
Op deze manier heeft de Israëlische regering de publieke opinie al zover beïnvloed, dat de Israëlische burgers nu in demonstraties oproepen tot genocide. Zeer regelmatig zien we de bewijzen dat Israëlische soldaten de minste of geringste gelegenheid aangrijpen om ongewapende Palestijnse burgers dood te schieten, soms met salvo’s van tientallen kogels. Voor de vorm wordt er daarna een keukenmes bij het slachtoffer gelegd – steeds hetzelfde soort mes. Een soldaat die gefilmd werd tijdens het vermoorden van een gewonde, weerloze Palestijn, werd als een held toegejuicht, terwijl de Palestijn die de moord had gefilmd en op internet had laten zetten, met de dood bedreigd werd.

Het is duidelijk dat de Israëlische regering absoluut geen vrede wil. Na bijna 49 jaar bezetting zijn we geen stap verder gekomen. Alleen wordt het Palestijnse gebied voortdurend kleiner door de veelvuldige landdiefstal ten behoeve van het stichten van steeds meer illegale kolonies en toegangswegen.
Helaas geeft de (wereld)politiek er de voorkeur aan om weg te kijken van deze misdaden, omdat het Israël betreft. VN-resoluties tegen het Israëlische beleid worden systematisch door Israël genegeerd en blijkbaar kan het land dit ongestraft doen.

Nu de politiek faalt, moet de burger die het hart op de goede plaats heeft, voor de onderdrukte opkomen. Het is dringend dat wij als burgers dit gaan doen, want de situatie voor de Palestijnen is onleefbaar geworden.

WIJ, burgers van Nederland, burgers van Europa, wereldburgers, roepen onze regeringen op om maatregelen te nemen om het associatieverdrag van de EU met Israël op te schorten totdat het land zich teruggetrokken heeft achter de grenzen van voor 1967 en het de blokkade van Gaza heeft opgeheven.
Daarnaast roepen wij onze regeringen op om gedurende dezelfde periode een economische boycot tegen Israël in te stellen.