Dringend overleg sluiting parking ZNA Hoge Beuken met omwonenden en politici

Beste,

Vanaf 1 mei 2020 sluit ZNA Hoge Beuken in Hoboken de parking voor omwonenden, dmv het omvormen tot een betaalparking.

Op zich zeker en vast hun recht, gezien het feit dat deze parking hun eigendom is. Maar gezien de enorme parkeerdruk die reeds jaren voor problemen zorgt in de wijken rond het ziekenhuis, willen wij als omwonenden een dringend overleg met de directie van het ziekenhuis en de verantwoordelijke politici.

Vanwege volgende standpunten:

We vragen overleg met verantwoordelijke politici ivm

- het aanbieden van een degelijk alternatief. Er is op dit moment immers onvoldoende alternatief voor de omwonenden om hun auto binnen de 1km kwijt te kunnen. Niemand van ons zet zijn auto met plezier op die parking. Enkel omdat er anders écht geen plaats is. Winkels zijn te ver om de auto te laten staan en de meesten werken op auto-afstand. Garages zijn schaars én erg duur.

-  het omvormen van twee-richtingsstraten tot één richtingsstraten, om parkeren aan beide kanten van de weg mogelijk te maken. Als te gemoedkomening aan de parkeerdruk.

- het parkeren voor bewoners voorrang te geven, dmv bewonerskaarten, in de wijken rond het ziekenhuis, om (gratis) parkeren van patiënten, bezoekers (en verplegend personeel die hun toeganskaart vergeten zijn), in onze straten te vermijden.

We vragen overleg met de directie van ZNA Hoge Beuken ivm

- de mogelijkheid tot overleg, om samen tot een redelijke oplossing te komen.

- onze vraag tot uitstel van het afsluiten van de parking, vanwege het feit dat de parking nu niet tot zelden gebruikt wordt door patiënten of bezoekers, dit door de Corona-crisis. Laat de parking aub nog open tot daarna en gebruik die tijd om mee over oplossingen na te denken.

- de onzekere omstandigheden waarin vele gezinnen van onze wijk verkeren. Velen zijn (tijdelijk) werkloos door de coronacrisis. Dit geeft heel veel stress. In normale omstandigheden is de parking tijdens de openingsuren van het ziekenhuis (bijna) leeg, omdat omwonenden gaan werken. Nu er vanuit thuis gewerkt wordt, zien we welke enorme impact het verdwijnen van deze mogelijkheden zullen hebben op het dagelijks leven van ons als omwonenden. Het ziekenhuis is onderdeel van de gemeenschap die errond leeft. We vragen dan ook in deze moeilijke tijden dat er rekening wordt gehouden met de omstandigheden waarin mensen op dit moment leven en het wegblijven van een mogelijk alternatief.

- onze vraag om een gedeelte van de parking te openen na de openingsuren van het ziekenhuis, zodat we op de drukste momenten in de wijk (na de kantooruren) wél plek vinden om onze wagen kwijt te kunnen, zonder patiënten, bezoekers of personeel te storen.

 

Met vriendelijke groeten,

Bezorgde omwonenden 

    


Bezorgde omwonenden Hoge Beuken Hoboken    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bezorgde omwonenden Hoge Beuken Hoboken om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...