Doven boven 30 jaar moeten tolkuren voor opleiding krijgen!

Het ministerie van OCW stelt dat iedereen in Nederland goed onderwijs moet kunnen volgen.Dit is in tegenspraak met het beleid dat de overheid voert op het gebied van tolkuren voor opleiding voor doven. Doven boven de 30 jaar krijgen van deze overheid in principe geen tolkuren voor opleiding. Een leven lang leren is hiermee onmogelijk voor de doven in Nederland. Onlangs is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door de tweede kamer aangenomen. Dit biedt kansen op dit gebied. Maar we zijn er nog niet! Teken daarom deze petitie!

- Vind jij ook dat wettelijk vastgelegd moet worden dat doven boven de 30 jaar recht hebben op tolkuren voor onderwijs, zoveel en zo lang ze     zelf nodig denken te hebben?

- Vind jij ook dat een dove zelf de keuze moet mogen maken of een opleiding zinvol is en niet beperkt moet worden door het 'arbeidsmarktrelevant denken' van de overheid? (= de overheid vindt dat je alleen een opleiding mag kiezen die garantie biedt op een vaste baan)

- Vind jij ook dat een dove recht moet krijgen op teamtolken (twee tolken) voor onderwijs als de zwaarte van de opleiding dat vraagt?

- Vind jij ook dat de overheid vaart moet zetten achter (een) wetswijziging(en) die doven boven de 30 jaar rechten moet geven op tolkuren voor opleiding?

Teken dan deze petitie!

Door deze petitie te tekenen steun je alle doven boven de 30 die zich graag verder willen ontwikkelen en die als zelfstandige en gelijkwaardige mensen willen worden gezien. Het enige verschil tussen doven en een horenden is dat doven tolken gebarentaal en/of schrijftolken nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan een opleiding.