Doortastende maatregelen tegen covid op onze scholen

Petitie voor doortastende maatregelen tegen covid op onze scholen  

Aan minister van Onderwijs Ben Weyts, minister-president Jan Jambon, premier Alexander De Croo,  

Wij - leerkrachten , directeurs, ondersteunend personeel … - leveren grote inspanningen om contactonderwijs (gedeeltelijk) coronaproof te blijven aanbieden. Indien virologisch verantwoord, verkiezen wij dat onze leerlingen maximaal les kunnen volgen. Dit kan alleen als alle nodige maatregelen genomen worden om de veiligheid van het personeel en de leerlingen zo veel mogelijk te vrijwaren.

Concreet vragen wij:  

1. Elke school stelt de nodige hygiënisch kwaliteitsvolle mondmaskers gratis ter beschikking van personeelsleden en leerlingen voor wie de mondmaskerplicht geldt. Het is immers de plicht van de werkgever om te voorzien in de noodzakelijke middelen om een job veilig te kunnen uitvoeren. Opdat scholen dit financieel kunnen dragen, dient de overheid extra middelen te voorzien specifiek voor kwaliteitsvolle mondmaskers.

  2. Personeelsleden en leerlingen worden regelmatig preventief getest - volgens de best beschikbare methode - zodat de besmettingsketen zo snel mogelijk wordt doorbroken. Voor het testen en de tracing (contactonderzoek) is er extra opgeleid personeel nodig.

3. Ventilatie van de lokalen is vitaal. Investeringen in degelijke ventilatiesystemen (HVAC: heating, ventilation, en air conditioning) zijn noodzakelijk, ook voor de toekomst. In afwachting zijn er noodmaatregelen nodig, zoals de plaatsing van CO2-meters en extra pauzes om te verluchten in lokalen waar dit nodig is.  

Van de bevoegde regeringen en ministers verwachten we dat ze de scholen bijspringen en verplichten de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen en zich niet verschuilen achter de “autonomie” van de scholen.

Initiatiefnemers:

Wim Benda, leraar Atheneum, Kapellen (ACOD)

Leen Celis, leraar COLOMAplus, Mechelen (COC)

Evie De Coene, leraar Atheneum Voskenslaan, Gent (ACOD)

Peter De Koning, leraar IMS-Sint-Agnes, Borgerhout (COC)

Els De Maeyer, leraar GO! SBSO Baken, Sint-Niklaas (ACOD)

Johan De Scheemaecker, opvoeder MPI Sterrebos, Roeselare (ACOD)

Sven Desmet, leraar Sint-Aloysiuscollege, Menen (COC)

Gunter Kathagen, leraar Atheneum MXM, Merksem (COC)

Patrick Laforce, leraar ASV BuBaO Het Sas, Antwerpen (COV)

Franky Schutz, buschauffeur MAKZ, Knokke (ACOD)

Marc Vandepitte, leraar TSM, Mechelen (COC)

Eriq Van de Vondel, leraar Atheneum, Berchem (ACOD)

Vincent Van Roy, leraar Atheneum MXM, Merksem (ACOD)

(de initiatiefnemers zijn allen schoolafgevaardigde van een onderwijsvakbond)

 

Lees ook:

Opinie in Knack "Bescherm leerlingen en leerkrachten tegen corona: drie suggesties om een 'onderwijsgolf' te vermijden"  door Vincent Van Roy, leerkracht, covid-patiënt, mede-initiatiefnemer van deze petitie

Een artikel in "De Morgen" over een recycleerbaar mondmasker (625 maal te hergebruiken) met vijf filters voor 20 euro.  https://www.demorgen.be/nieuws/belgisch-merk-maakt-mondmaskers-van-gerecycleerd-plastic~b450141a/?utm_source=demorgen&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=ochtend&utm_userid=&ctm_ctid=c253c3462068082f8d357c34960b4e44

 Een artikel in "De Standaard" (8 februari 2021) Groen licht voor speekseltests bij leerkrachten  [De overheid krijgt van de Risk Assessment Management - RAG - groen licht om op grote schaal speekseltesten te organiseren bij leerkrachten. Na de krokusvakantie gaat een proefproject van start in Vlaanderen. (...) De RAG geeft ook groen licht voor herhaalde tests bij studenten in het hoger onderwijs.]

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tino Delabie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...