Doorlichtingsplan Gentse politie is karikaturaal - halt aan grote delen van het verbeterplan

Aan : opdrachtgevers doorlichting PZ Gent

Doorlichtingsplan Gentse politie is karikaturaal - halt aan grote delen van het verbeterplan


De redenen waarom politie Gent een doorlichting kreeg :
- steekpartij waarbij drie collega's werden verwond en waarbij de verdachte werd neergeschoten
- onze ex-korpschef die dronken een aanrijding had en dat wou verdoezelen
- het "ijspiste-incident", wat vroeger en nu nog in veel andere korpsen een akkefietje zou zijn
- het bestuurlijk aanhouden van een 300-tal betogers oa nadat twee collega's erstig verwond werden

Wat de ijspiste betreft werden de betrokken collega's zelfs onmiddellijk gesanctioneerd met een administratieve functie en ook door de bestuurlijke overheid publiekelijk te schade gebracht.
Zij werden later trouwens - na onderzoek - door het parket buiten vervolging gesteld.

Ook na de massale aanhoudingen schoten onze leiding en de bestuurlijke overheid in een collectieve kramp en vielen over elkaar heen om zich al op voorhand te excuseren.
Bijgevolg werd het imago van de Gentse politie grotendeels door de bestuurlijke overheid en de korpsleiding zelf besmeurd.

Het doorlichtingsrapport en zijn gevolgen :
Het doorlichtingsrapport is inderdaad karikaturaal, onwetenschappelijk en vooringenomen (om het zacht uit te drukken).
Het is grotendeels een samenraapsel van de gesprekken die gevoerd werden.

Het daarna opgestelde verbeterplan wordt door opportunisten in het korps gebruikt om zichzelf naar een hogere positie te schieten.

Het is een bovendien een vermomd besparingsplan (op de personeelskosten)!
Ter info : Niet moeilijk dat sinds 2005 de kosten van extra vergoedingen naar omhoog gaan. Sinds dan werd het BST-systeem opgestart om meer volk naar de wijken te lokken.
Later werd dan actie HALT gestart (nu stop gezet) waarbij vrijwilligers extra konden werken in de strijd tegen oa inbraken, autokraken, diefstallen met geweld.
Waarom zou iemand zich nu nog opgeven om bijkomende acties te doen als hij nadien daardoor verworven overuren volledig dient te recupereren ? Als hij beschuldigd wordt van mee te doen met de "graaicultuur" ? Waarom wordt iedereen over dezelfde kam geschoren en worden de enkelingen die misschien wel het systeem hebben misbruikt niet beter opgevolgd?

Deze petitie werd uiteraard anoniem opgesteld. Dit gezien de reacties van de 'hooggeleerde' B.De Ruyver, onze burgemeester en onze plaatsvervangend korpschef op de kritiek van HCP Van Belle op het doorlichtingsrapport.
Eerstgenoemde De Ruyver gaat in zijn reactie zeker zijn boekje te buiten en heeft daarbij zelf wat te veel culot als "in heel Europa gerespecteerde deskundige", dixit hijzelf.
Bovendien is zijn reactie werkelijk bedreigend naar personen die kritiek hebben op de doorlichting en alle daaraan verbonden gevolgen voor ons korps. Als hij daarmee zomaar weg komt en niet door zijn opdrachtgevers (onze bestuurlijke overheid) openlijk op de vingers wordt getikt stel ik mij serieuze vragen. Blijkbaar wordt hem geen strobreed in de weggelegd want Van Belle werd al op het matje geroepen door de burgemeester en de plaatsvervangend korpschef!

Natuurlijk zijn er medewerkers van directie PZ die ook echte opportunisten zijn en hun kans ruiken (ja ik heb het oa over haar).
Andere medewerkers van alle diensten, van officierenkader, middenkader en basiskader worden bijna gedwongen om mee te werken aan het verbeterplan of zeker niet negatief te zijn want 'wie niet voor ons is is tegen ons' en heeft geen plaats meer in het korps, niet waar hooggeleerde en bestuurlijke overheid ?

Wat m.i. wel mag behouden blijven en wat trouwens al jaren werd aangekaart zijn oa de nieuwe verkeersdienst en het BIAK (Bureau voor Informatie, Analyse en Kennisbeheer als de naam ondertussen nog niet gewijzigd is).

Bovenstaande is een persoonlijke korte impressie van de opstarter van deze petitie, u hoeft hiermee dus niet volledig akoord te gaan om de petitie te onderschrijven., zie hieronder de effectieve oproep.

Oproep petitie :
Met deze petitie willen wij enkel duidelijk maken dat deze hele omvorming van het Gentse politiekorps met de grote hooggeleerde professoren-regisseurs en de daaraan verbonden negatieve gevolgen NIET door de grote meerderheid van het personeel wordt gedragen.

Gelieve de petitie enkel te tekenen als u lid bent van PZ Gent !
U kan uiteraard anoniem tekenen, maar wil dan wel bv. na je initialen of bij commentaar een verwijzing geven naar je dienst bvb. WD, ID, LRD, PZ, ICT, calog, ... ? Bedankt.