Don't push (Divers)it(y) @ EUR

Aan; Erasmus Universiteit Rotterdam,

Wij, ondergetekende, eisen dat de oproep van 11 oktober jl. waarin medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam een oproep doen actie te ondernemen rondom diversiteit binnen de universiteit wordt genegeerd.

In de brief wordt gepleit om wervingsprocedures zo aan te passen, dat vrouwen voorrang krijgen bij bepaalde functies. Hier zijn wij het niet mee eens. Wij vinden het strategisch sturen van diversificatie een herverdeling van kansen. Dit staat haaks op het ‘stimuleren van gelijke kansen’. Wij zijn van mening dat een divers personeelsbestand iets is dat gezien de demografische veranderingen vanzelf tot stand komt.

De ondertekenaars van de ingezonden brief stellen dat hoogwaardige kwaliteit slechts kan worden nagestreefd als diversiteit en inclusie voldoende worden benut. Er wordt gesproken over ‘gelijke kansen’ voor iedereen. Die zijn er in Nederland. Ieder individu in Nederland heeft immers het recht een opleiding te volgen die hij/zij zelf kiest, ieder individu heeft het recht te solliciteren op elke vacature en zich hier voor in te zetten. Grijp jij deze kansen niet, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. Wij geloven dat ieder individu de architect van zijn/haar eigen leven is en zelf kiest of een kans gegrepen wordt of niet.

Ook wordt gepleit dat hoogleraren niet meer moeten worden aangenomen op basis van individuele excellentie maar op ‘toegevoegde waarde binnen het team’. Wij vinden het belangrijk dat docenten wél op individuele excellentie worden aangenomen. Wij verwachten immers alleen de beste docenten. Ook voelen wij ons niet prettig om ergens aangenomen te worden omdat we vrouw zijn, in plaats daarvan willen wij worden beoordeeld op onze kwaliteiten.

In deze petitie doen we een oproep aan de vrouwen die het niet eens zijn met positieve discriminatie, vrouwenquota en de diversiteitsstrijd om te laten zien dat de Erasmus Universiteit zich bezig zou moeten houden met het aannemen van excellente hoogleraren, ongeacht hun geslacht.

Deze petitie is gestart door de vrouwen van de JOVD Rijnmond, om te laten zien dat er veel vrouwen tegen positieve discriminatie, vrouwenquota en de diversiteitsstrijd zijn.


De vrouwen van de JOVD Rijnmond    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik De vrouwen van de JOVD Rijnmond om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...