De Z.E.U.S. raad moet blijven!

Op de ZEUS vergadering morgen (28-02-20) wordt besproken of de ZEUSraad op geheven moet worden.
De ZEUSraad dient als adviesorgaan voor de besturen tijdens ZEUS vergaderingen.
Deze raad is opgericht na de problemen van de ZEUSwintersport 2016.
Hierbij werd niet gecommuniceerd tussen de besturen uit verschillende jaren waardoor essentiele informatie niet is overgedragen.
Hierom is de ZEUSraad opgericht om te zorgen voor een zekere overdragt van informatie en continuiteit binnen het ZEUS.

In de vergaderingen gaat de mening op dat er te weinig leden zijn in de ZEUSraad, en dat het daarom afgeschaft zou moet worden.


De huidige poging de ZEUSraad af te schaffen is erg niet netjes omdat zowel leden van de verschillende verenigingen er niet over op de hoogte zijn gebracht als dat de leden van de ZEUSraad niet een goede kans hebben gekregen het belang van bestaan uit te leggen.
De ZEUSraad bestaat als advies orgaan en ze helpt besturen het belang van het zeus inzien.
Daarnaast voorkomen ze slechte overdracht van informatie, ondersteunen ze besturen en dienen ze als algemeen aanspreek punt voor de verenigingen.
De ZEUSraad zorgt ook voor het activeren van mensen voor het organiseren van ZEUS evenementen.
Ook zorgt de ZEUSraad voor het voorkomen van het mislukken van evenementen in het ZEUS door de grote schaal en afstand tussen de verenigingen.
De ZEUSraad erkent dat de huidige raad onvolledig is en erg behoefte heeft aan nieuwe leden maar het afschaffen van de ZEUSraad helpt hier niet in!


Yvonne Versteege, Lid ZEUSraad en Wolwêze sinds 2013    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Yvonne Versteege, Lid ZEUSraad en Wolwêze sinds 2013 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...