De regel: ‘Het behalen van een 5,5 op je CE’s betekent pas geslaagd’ moet worden AFGESCHAFT!

Veel van de eindexamenleerlingen kennen dit probleem wel, je staat goede cijfers op het eind van je behaalde SE cijfers, dus een 4 op je CE kan geen kwaad (denk je..)

Helaas, zo makkelijk is het niet, want er is nog een andere regel waar aan voldaan moet worden namelijk: ‘Het gemiddelde van een 5,5 van al je gemaakt CE’s bij elkaar.’
Onzin vinden veel leerlingen, doe je heel het jaar je best en door 1 toets op een bepaald moment, kan je al finaal gezakt zijn.

Zeker nu was het een lastige periode voor ons als examenleerlingen, we hebben online les gehad, waardoor we een flinke achterstand op hebben gelopen t.o.v de klas van 2020 en toch moeten wij die eindexamens maken!

Teken deze petitie dus als je ook vindt dat deze regel afgeschaft moet worden en ze evt gewoon het gemiddelde doen van je SE’s en CE’s bij elkaar, waardoor het slagen voor iedereen ook haalbaar is!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Zentella ten Boekel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...