De opleiding smeden in Antwerpen moet blijven bestaan!

Opleiding smeden met sluiten bedreigd!

Reeds 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling Deeltijds Kunstonderwijs avondonderwijs aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Het is één van de weinige opleiding smeden in de Nederlandstalige gemeenschap. Deze opleiding smeden duurt 7 jaar waarvan 5 jaar Hogere graad en 2 jaar specialisatie waarbij 2 maal per week les gegeven wordt in de ambacht van het smeden, aangevuld met een extra avond materialenkennis per maand en extra avonden voor de lessen kunstgeschiedenis.

Nu is de directie van DKO-KASKA van plan de bezuinigingen die hun worden opgelegd door de overheid te compenseren door met één pennenstreek de opleiding smeden te schrappen uit het aanbod. Inderdaad, u leest het goed: te stoppen met ingang van academiejaar 15-16. 

Geen uitdoof-scenario voor de studenten die al jaren trouw hun inschrijvingsgeld betalen om een diploma te kunnen behalen in het vakgebied waarbinnen hun passie ligt. De laconieke respons van de directie dat de studenten hun opleiding kunnen verderzetten in Anderlecht getuigt van weinig empathie met de werkstudenten die naast hun dagtaak 's avonds een opleiding volgen in Antwerpen. Onbegrijpelijk dat net in Antwerpen, een regio met een belangrijke haven en industrie, en een rijke kunstgeschiedenis, deze opleiding wordt stopgezet. Niet enkel is dit een opdoffer voor de studenten, maar een verarming voor de ambacht van het smeden.

Prachtige initiatieven zoals de oprichting van een internationale master in de smeedkunst door "ijzer en vuur” richten zich immers tot jonge smeden die reeds een basisopleiding gevolgd hebben.

Onze hoop is nu gericht op de lokale en regionale politiek. Hopelijk zien zij het belang in van het in stand houden van een ambacht die toch nog een duidelijke lokroep uitoefent op jonge mensen. De smeden in opleiding voelen zich momenteel echter vooral teleurgesteld en rekenen op uw steun!