De nederlandse regering is zonder uitzondering verantwoordelijk voor militair inzet en resultaat.

excuses_NU.png
De nederlandse regering is zonder uitzondering verantwoordelijk voor het inzetten van militairen en de daaruit vloeiende resultaten en behoeftes.
de Regering heeft de plicht vooraf duidelijke garantstellingen af te dwingen bij internationale partnerschap, die leiden tot deugdelijke inzet.
zoals materiaal, uitrusting, personeel en de backup hiervan.
na afloop heeft de regering de onvoorwaardelijke plicht de nazorg dus danig goed te coordineren dat geen enkele noodzaak of gerelateerde behoefte voorkomen, beperkt en zonder uitzondering georganiseert wordt.
als de regering dit niet doet of op enige wijze daar gebreken in toond is deze 100% verantwoordelijk en diend deze kwestie strafrechtelijk voorgeleid te worden voor letsel/dood door schuld tot in het uiterste geval zelfs moord.
schuilen achter internationale samenwerkende partners is niet mogelijk omdat die fase dan verwijtbaar onvoldoende benut is gebleken.
ook tussentijdse verandering van regering is geen excuus omdat bij de overdracht van de één naar de ander duidelijk had moetenh worden of de inzet deugdelijk was en zo niet de nieuwe regering die informatie moet controleren op voledigheid, juistheid en zo nodig de hele kwestie opnieuw onder de aandacht te krijgen om tot een (aangepaste)voorgang of afbreken te besluiten.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lars Meijer om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )