De Jacobstoren, het carillon en de beiaardier worden bedreigd door bezuinigingen!

WINTERSWIJK • Er klinkt een valse noot uit het gemeentehuis van Winterswijk. De gemeenteraad beslist eind oktober over bezuinigingsmaatregelen. Een van de voorstellen is om de toren te verkopen. Ook het carillon moet worden verkocht, dat betekent dat er tegelijkertijd ook afscheid wordt genomen van de beiaardier.   Deze bezuiniging is een ernstige aantasting van de levendigheid en aantrekkingskracht van het centrum van Winterswijk. Toren, carillon en beiaardier zijn onlosmakelijk met het dorp verbonden, ze vormen een basisvoorziening voor Winterswijk. Het trio draagt dagelijks bij aan de aantrekkingskracht van Winterswijk als marktplaats, zowel voor de eigen inwoners als voor de duizenden bezoekers.   De gemeente Winterswijk ziet zich door veranderende financiële omstandigheden genoodzaakt om de uitgaven te verminderen. Een deel van de maatregelen treft de lokale cultuur hard. Het is een sector die nauwelijks in staat is om voldoende geld te verdienen om zelfstandig te kunnen werken. De toren van de Jacobskerk, het carillon en de actieve beiaardier vormen een belangrijk onderdeel van die levendige lokale cultuur. Die toren is al twee eeuwen bezit van de gemeente, dus van de totale lokale gemeenschap van Winterswijk. Het carillon was dertig jaar geleden een geschenk van de inwoners van Winterswijk aan de gemeente. De gemeenteraad vertegenwoordigt die gemeenschap en is tegelijkertijd de bewaker van het erfgoed van Winterswijk. De toren is beschermd door de status van rijksmonument, maar dat geldt niet voor het carillon. De beiaardcultuur maakt overigens deel uit van het Immaterieel Erfgoed van Nederland.  Bij het voorstel aan de gemeenteraad zijn vooral vraagtekens te plaatsen. De monumentale toren is in de praktijk niet te verkopen, het carillon misschien wel (en anders levert na de sloop het brons wel wat op), terwijl na het verdwijnen van de beiaardier vooral stilte resteert. Winterswijkers kunnen nu hun stem verheffen! Ze kunnen de gemeenteraad oproepen om anders te beslissen en om deze bezuinigingen tegen te houden. Bel, schrijf of mail met een gemeenteraadslid roer u op sociale media, op straat, op uw werk, in de kroeg of waar dan ook. Treedt in contact met een gemeenteraadslid, met uw partij, met de burgemeester, de wethouders, met wie dan ook. Kom in actie en laat uw stem horen. Anders wordt het dorp een stuk stiller en saaier.