Constructiesnelheid brommers aanpassen

Een soortgelijke petitie staat al op deze site, maar beter is rechtstreeks een verzoek in te dienen bij het Ministerie I&M:
 
 
Houd het kort en bondig, schrijf foutloos en blijf zakelijk.
Alleen redelijke argumenten noteren.
 
 
Voorbeelden van redelijke argumenten:
 
1. Verplaatsing brommer naar rijbaan, verschil in
snelheid geeft onveilige situaties (bij 45 km/u)
2. De werkelijke maximale snelheid wijkt sterk af van de kunstmatig afgestelde tellersnelheid, waardoor het
verschil nog groter wordt (45 km/u is geijkt 38 km/u)
3. Slechts een vage overschrijding van de max. constructiesnelheid leidt tot een WOK status en een zware boete, terwijl er meteen naar huis gelopen dient te worden.  Dit is buiten proportioneel onredelijk, omdat brommers destijds zo uit de winkel geleverd werden.
4. De wetgeving destijds was gebaseerd op verkeersluwe situaties: onverharde fietspaden, bromfietsen moesten trappers hebben en een buddysit was verboden.  Bovendien was het vermogen gelimiteerd tot 1,5 kW.  Vandaag de dag is het verkeer
veel dynamischer en drukker.  Binnen de bebouwde kom rijden bromfietsers bij de auto's.  De wet werd veranderd en bromfietsen hoefden geen trappers meer te hebben en het bezit van een buddysit werd toegestaan.  Belangrijker nog: bromfietsen mochten een maximaal vermogen hebben van 4,5 kW !
5. Mensen van tegenwoordig zijn veel langer en zwaarder, dit kost snelheid, er kan niet snel geanticipeerd worden bij een onveilige situatie bij te lage snelheden
6. Het kunstmatig smoren van de constructiesnelheid geeft extra vervuiling en verbruik en zorgt er tevens voor dat de uitlaat sneller dichtslibt waardoor hij nog langzamer zal gaan lopen.
7. In bijna alle Europese landen is het toegestaan om met een Rijbewijs B een motor te besturen tot 125 cc.
Dit om de verkeersdrukte en de parkeerproblematiek te ontlasten.  Dit zou eigenlijk ook in Nederland ingevoerd moeten worden.
8. Kortom een aanpassing van de maximale constructiesnelheid naar 55 km/u is een redelijk voorstel vooral in Europees verband gezien, aangezien de hedendaagse brommer forensen veelal uit 40-ers bestaan die genoodzaakt zijn uit financieel of infrastructureel oogpunt (bijvoorbeeld vermijden files, parkeeroverlast) gebruik te maken van dit vervoermiddel.  
 
Nogmaals verhaaltjes schrijven en mopperen op deze site is leuk maar zal geen resultaat opleveren.
Bij gebruik van bovenstaande link wordt het verzoek officieel in behandeling genomen (vooral bij grote aantallen)
 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Ronald B. toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...