Cameratoezicht terug op stations en fietsenstallingen Zaanlijn

Donderdag 11 januari 2018 was er weer een geweldsdelict op station Krommenie-Assendelft waarbij de verdachte met de trein richting Amsterdam vertrok en het slachtoffer in paniek achterbleef. Aangifte bij de politie leert dat deze zonder beeldmateriaal weinig kan doen. M.a.w.: met adequate camerabeveiliging hadden we het slachtoffer kunnen helpen.

In de afgelpen 3,5 jaar dat ik kioskhouder ben op dit station, zijn er meerdere geweldsdelicten, vernielingen, ongelukken, diefstallen en molest van fietsen geweest. Hierbij kwam de politie meermaals om mijn camerabeelden; helaas staat in het APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente Zaanstad mij niet toe om camera's (en detectielampen) op te hangen buiten mijn eigen winkelruimte.

Ik verzoek u om deze petitie te tekenen en te delen zodat we gezamenlijjk de gemeentepolitiek ervan kunnen overtuigen dat voor ons goedwillende burgers privacy zwaarwegend is, maar de veiligheid van onze medeburgers, onzelf en onze eigendommen zwaarder weegt.

Twijffelt u i.v.m. uw privacy: camerabeelden worden binnen 14 dagen overschreven en zijn alleen opvraagbaar door politie en justitie.

Tekent u s.v.p. mee?

Ik wil uw handtekeningen aanbieden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad alsmede aan de directies van NS en Prorail zodat ze gezamenlijk actie kunnen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Martin Kreekel - Martin's Broodjes en Boontjes, stationskiosk Krommenie-Assendelft


Martin's Broodjes en Boontjes, stationskiosk Krommenie-Assendelft    Neem contact op met de schrijver van de petitie