Burgerforum Luchthavenregio beschermt de Leefkwaliteit

Petitie tegen de uitbreiding van Brussels Airport, buiten de huidige perimeter van de luchthaven, zoals voorzien in de “Strategische Visie tot 2040” van Brussels Airport en hieronder beschreven:  

Wij  

bewoners van alle gemeenten die grenzen aan de luchthaven van Zaventem en personen die op andere manieren rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij onderstaande problematiek, hierbij vertegenwoordigd door het een politiek onafhankelijke groepering van burgers, zelfstandigen, verenigingen, landbouwers, milieuactivisten, sympathisanten en andere betrokkenen.

Constateren

dat de beleidsvoerders van Brussels Airport in hun uitbreidingsplannen, vervat in hun “Strategische Visie tot 2040”, een verlenging van baan 07R/25L tot 4.000m of een verlenging van de taxiweg naar 07R/25L gepland hebben. Hierbij komt nog het aanleggen van een nieuwe industriezone op het grondgebied van Kortenberg en de daarbij horende aansluiting op de E40 ter hoogte van Everberg, Kortenberg.

Met als gevolg dat

er een groot aantal woningen, bouwpercelen, handelszaken, landbouwgronden, beschermd groengebied, historisch erfgoed, natuurgebied dient onteigend te worden. Ook zal er op de toegangswegen overlast zijn van aan- en afvoer naar de geplande industriezone. De woningen, grenzende aan of liggend in de nabijheid van de aangepaste banen zullen extra veel bijkomende hinder hebben van geluidsoverlast. Ook zal de waarde van deze woningen enorm veel dalen. De nabijgelegen natuurgebieden zullen verstoord worden in hun biodiversiteit.

En verzoeken

het Vlaams Parlement via zijn voorzitter en de bevoegde minister van de Vlaamse regering om de huidige plannen voor de geplande infrastructuur aan te passen, vervat in hun “Strategische Visie tot 2040”, niet te behouden en de gebieden buiten de huidige luchthavenzone, nu en in de toekomst, te vrijwaren van uitbreiding door de luchthavenautoriteiten zoals vervat in hun “Strategische Visie tot 2040”. We verzetten ons tegen een wijziging van de bestemming van de zone die in het masterplan 2040 wordt aangesneden om de baan 25L te verlengen. Omwille van de leefbaarheid van de regio moet de luchthaven beperkt blijven binnen de zone die nu bestemd is voor luchtvaartactiviteiten. Om deze redenen dringen we aan op een hoorzitting in het Vlaams parlement en vragen de commissie bevoegd voor ruimtelijke ordening en de minister op te treden in het welzijn en belang van zijn inwoners van de getroffen regio.

 Zone S | Decibel 25L | Sterrebeek2000

Facebook

Website


Burgerforum Luchthavenregio    Neem contact op met de schrijver van de petitie