Populairste petities dit jaar

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop de kogel voor Zwanen!

Provincie Utrecht heeft akkoord gegeven om knobbelzwanen af te gaan mogen schieten in de hele provincie, ivm het beschadigen van het gras, ja, je leest het goed: het GRAS!! Belachelijk!! Dierenmishandeling en niet toelaatbaar! Laten we dit gaan proberen te voorkomen! Teken je mee!? Dank!  Link naar artikel:   https://www.animalrights.nl/utrechtse-zwanen-krijgen-de-kogel?utm_source=Laposta&fbclid=IwAR3lPjd3HAP4cIX6pvpRuccts2HR4QYVMqzaI5XSY6hMlDNpY_8orOGoOfI

Gemaakt: 2020-10-08

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 5100 4697
2021 7 7

Help de beroepschauffeurs aan een warme maaltijd & douche!

Corona is een feit en wij moeten er als samenleving alles aan doen om het virus te verslaan. Samen en met ons gezonde verstand.Met de maatregelen sinds 29 september denken wij dat er een belangrijke grote groep vergeten wordt en dat zijn de beroepschauffeurs.  Zij werken allemaal keihard om alles op tijd van A naar B te brengen. Denk hierbij ook aan het bevoorraden van de ziekenhuizen, supermarkten, verzorgingstehuizen etc.  Deze groep is eerder ook al vergeten in de strijd tegen het virus. Zij

Gemaakt: 2020-09-29

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 7859 7701
2021 7 6

Schiet uit je sloffen voor hoofdpijnlijders!

Ondanks de hoge ziektelast (1 op 7) blijft migraine en clusterhoofdpijn (1 op 1000) miskend en onder behandeld. Nochtans zijn dit neurologische aandoeningen die een grote impact hebben op het dagelijkse leven van de patiënt en de mensen uit de directe omgeving lijden mee.  Jarenlang blijft dit een verborgen probleem dat we generatie op generatie zien terugkomen in ganse families. Dit brengt verdoken ergernis, verdriet en last in vele gezinnen. De gevolgen van leven met pijn in het hoofd wordt z

Gemaakt: 2019-11-06

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 2927 2503
2021 7 7

Anti vuurwerkverbod

Wij zijn tegen een vuurwerkverbod! Omdat dit helemaal geen nut heeft het zit in het hart en bloed van de mensen om vuurwerk aftesteken! Het is al 364 dagen per jaar verboden! Het gaat om 0,08% per jaar dat er vuurwerk mag worden afgestoken! Ontneem ons dat plezier nou niet!

Gemaakt: 2018-11-12

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 68 66
2021 7 6

#KAMELENLIVESMATTER

Als paardrijden een sport is is kameelrijden dus ook een sport 

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 6 6
2021 6 6

Stop het rooien van bomen aan de Watertorenweg in Egmond aan Zee en geef geen vergunning af voor het rooien van 28 bomen op het Erf van Mevrouw Schakel aan de Watertorenweg 14 te Egmond aan Zee.

Met deze petitie willen wij graag onder uw aandacht brengen dat de Familie Buis en de Familie Overtoom, die zich sinds 1 oktober 2020 ‘uw toekomstige buren’ noemen, het voornemen hebben om een kapvergunning, wijziging bestemmingsplan, omgevingsvergunning en een sloopvergunning bij de Gemeente Bergen aan te vragen met als doel: het rooien van 28 gezonde bomen op het Erf van wijlen Mevrouw H.N.M.Schakel (eigenares van haar bungalow plus erf) en met als doel: de sloop van haar Huis, haar Zomerhuis

Gemaakt: 2021-01-20

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 6 6
2021 6 6

Minimaal 1 foto staand per dag sturen naar de jongens!

Helaas ontvangen wij jongens niet zoveel foto's staand per dag. Ondanks we er flink voor strijden. Teken nu! deze petitie en steun ons in deze pittige tijden!! 

Gemaakt: 2021-01-19

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 6 6
2021 6 6

De bib leeft

Deelt u onze bezorgdheid over de Stedelijke Bibliotheek te Kuringen?Teken dan deze petitie. We willen door het stadsbestuur als volwaardige burgers behandeld worden. We vragen duidelijke en heldere informatie over de plannen waarbij een toekomstige buitenschoolse opvang en een nieuwe bibliotheek momenteel aan elkaar gelinkt worden inspraak en betrokkenheid bij de plannen dialoog en een respectvol omgaan met de gebruikers van de bib De bib te Kuringen moet een volwaardige bib blijven en haar unie

Gemaakt: 2020-10-23

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 2902 2891
2021 6 6

Breng de oude McWrap terug

Teken deze petitie als je vindt dat de oude McWrap met honing mosterd saus terug moet komen! 

Gemaakt: 2019-08-08

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 33 33
2021 6 6

Neem Kinderen Niet Onnodig Weg Van Bij Hun Ouders - De Kinderhandel Moet Stoppen

De instantie jongerenwelzijn komt tussen in gevallen waar problematische situaties zijn bij kinderen. Vaak is de tussenkomst nodig en belangrijk omdat inderdaad kinderen soms slecht behandeld worden thuis MAAR de instantie jongerenwelzijn neemt ook kinderen weg van bij de ouders ZONDER dat daar een verontrustende situatie is.Aan de hand van verklaringen met halve waarheden worden dossiers opgesteld, door personen die niet eens daarvoor voldoende geschoold zijn, er worden psychologische profielen

Gemaakt: 2019-05-18

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 161 116
2021 6 4