Brief Gemeente Zuidplas - Groei, Huisvesting & Toekomstvisie KC Koningskwartier

Beste ouders en verzorgers,

Zoals gedeeld via Social Schools, heeft de MR en de OC samen met enkele betrokken ouders een brief opgesteld aan de gemeente ("Brief Gemeente Zuidplas -  KCK Groei en Huisvesting "). 

Staat u achter de inhoud van de brief, en wilt u helpen om duidelijkheid te krijgen over de huidige stiuatie, en hoe de groei van het KC Koningskwartier gewaarborgd kan worden? Wilt u hiernaast ook weten wat de toekomstvisie is vanuit de gemeente voor het KC Koningskwartier? 

Steun dan nu dit initiatief! 

Hoe meer ouders/verzorgers aangeven de brief te ondersteunen, hoe groter de kans dat de gemeente hier de prioriteit aan geeft, en dit ook reflecteert in hun antwoord. 

Namens de MR, OC en betrokken ouders,

Kaoutar Kaddouri-Faraji (MR-lid Oudergeleding)

Lex Schwier (Voorzitter OC)

Dustin van Horik (Ouder en mede-initiatiefnemer)


OR, MR en groep ouders Kindcentrum Koningskwartier    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat OR, MR en groep ouders Kindcentrum Koningskwartier alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...