Bomen terug in de Samuel van Houtenstraat

Helaas wegens de huidige caronacrisis is het lastig om fysiek handtekeningen op te halen vandaar nu langs deze weg.

Wij zoeken draagkracht voor het plan om de vergeten bomen langs de Samuel van Houtenstraat aan te planten. Hierdoor sluit de straat weer aan bij de rest van de wijk Het draagt bij aan een beter leefbare stad voor dieren en bewoners. Vogels kunnen hiermee een betere oversteek van de Troelstralaan naar de Talmalaan maken Bomen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit.  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik B Smit toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...