Bomen Aan De Vaartkom!

 

  • De Vaartkom is in volle expansie. De werken aan het Engels Plein zijn intussen beëindigd en ook aan de overige projecten wordt er flink doorgewerkt. In het finaal plan dat vooropgesteld werd, zijn er verscheidene zones met groene ruimte voorzien: een absolute meerwaarde voor de Vaartkom! Zo werd de Keizersberg heringericht, komt er een park ter hoogte van de Sluisstraat en aan de wijk “Tweewaters” en komt de Dijle terug in het straatbeeld. Jammer genoeg zijn er voorlopig enkel voor de directe bewoners rond de Vaartkom nog geen concrete vooruitzichten op meer groen. De onmiddellijke omgeving rond de oevers van de Vaartkom wordt dan ook gedomineerd door grijze kleuren en beton.

 

 

 

  • Daarom willen we aan de bevoegde instanties van het stadsbestuur vragen om bij de heraanleg van de oevers van de Vaartkom rekening te houden met onze vraag naar meer groen en bomen! Op deze manier wordt er een aangename omgeving gecreëerd voor de bewoners, voor de vele fietsers en joggers, krijgen de vogels een ruimte om te huizen en wordt er een natuurlijke geluidsdemping bekomen voor het vele auto- en motorverkeer.

 

 

 

 

 

 

 

  • Teken daarom vandaag nog onze online petitie!