Bibliotheek Breskens moet blijven

Door de aanhoudende bezuinigingen van de gemeente Sluis is het voor Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen helaas niet langer mogelijk om de bibliotheek in Breskens open te houden. Al in augustus 2011 heeft uw bibliotheek aan het college van B&W in Sluis aangegeven dat er, door de bezuinigingen, een tekort ontstaat op onze begroting. Daardoor zijn wij gedwongen om passende maatregelen te nemen. In verschillende gesprekken is door de gemeente Sluis steeds gemeld dat zij geen oplossing kan bieden.

En dat terwijl de oplossing, naar onze mening, in beginsel heel eenvoudig is. Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen huurt De Hoekzak in Oostburg voor een (ook landelijk) jaarlijks absurd hoog bedrag van 160.000 euro. De gemeente Sluis is de verhuurder van deze locatie. Wij hebben de gemeente herhaaldelijk (ook schriftelijk) gevraagd om, gedurende de periode waarin een bibliotheekvisie wordt ontwikkeld (uiterlijk einde eerste half jaar 2012), ons in staat te stellen de bibliotheek in Breskens open te houden. Het benodigde bedrag hiervoor is 22.000 euro. Een verlaging van de huur van De Hoekzak met hetzelfde bedrag kan een oplossing zijn.

Daarnaast is de bibliotheek al jaren nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe Multifunctionele Centrum Breskens. Tot en met vandaag is in dit centrum nog steeds een ruimte ingetekend voor de vestiging van een bibliotheek. Gezien de wankele financieringsbasis voor de bibliotheek in Sluis zou het bijzonder vreemd zijn als de bibliotheek in Breskens nu –noodgedwongen- moet sluiten om over twee jaar, als het gebouw is opgeleverd, weer terug te keren.
Veel efficiënter en kosteneffectiever is het om in de te ontwikkelen bibliotheekvisie de huur van De Hoekzak te verlagen tot een normaal bedrag. Dan is er financiële ruimte om, naast een bibliotheek in Breskens, ook bibliotheken-op-school te creëren in Sluis, Aardenburg en IJzendijke. Dan kunnen we leesbevordering en vermindering van taalachterstanden aan tenminste 70% van de inwoners direct aanbieden. En dat alles zonder extra subsidie!

De bibliotheek verdient het, want de uitleningen, bezoekersaantallen en leden stijgen nu al drie jaar achter elkaar. Ondanks dus de forse bezuinigingen van de gemeente Sluis.

Daarom vragen wij u door middel van deze petitie om uw steun. Zet uw handtekening en verhoog daarmee de druk op het college van B&W van de gemeente Sluis.


Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen    Neem contact op met de schrijver van de petitie