Bezuinig niet op scholing van werkenden!

 Teken de petitie: BEZUINIG NIET OP SCHOLING VAN WERKENDEN!

volwassenenonderwijs-300x125.jpg

 

 

 

 

 

 

Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Bovendien wordt het budget aanzienlijk teruggebracht. Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers nu af te schaffen stellen werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in CNV, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM.   

De scholingsaftrek draagt eraan bij dat dure studies en opleidingen betaalbaar blijven voor de midden- en lage inkomens.  Het Centraal Plan Bureau geeft aan dat de scholingsaftrek 'als geheel effectief' is.

Daarnaast heeft het Centraal Plan Bureau geen onderzoek gedaan naar studerenden onder de 25 jaar terwijl voor deze groep de scholingsaftrek juist van belang is. Kinderen zonder rijke ouders kunnen straks zonder scholingsaftrek geen pilotenopleiding of andere dure opleiding meer betalen.   

Ook komt de postmaster-scholing in het gedrang voor orthopedagogen en andere beroepsgroepen. Terwijl niemand een professional wil die niet actueel en op niveau geschoold is. Het is daarom onbegrijpelijk dat dit rapport gebruikt wordt om een bezuiniging door te voeren.  

Scholingaftrek moet blijven  

Het afschaffen van de scholingsaftrek is een verkeerd signaal in een tijd waarin het voor werknemers steeds relevanter wordt om zich te blijven ontwikkelen en langer dan vroeger door te werken.   

De afschaffing van de scholingsaftrek staat haaks op één van de speerpunten van het kabinetsbeleid voor de komende jaren, "Een leven lang leren".  "Meer dan ooit is er behoefte aan voortdurende  bij-, om- en opscholing," stelt het kabinet zelf. Met digitalisering en robotisering is scholing voor de ontwikkeling van werknemers belangrijker dan ooit, aldus het kabinet.   

Nederland is een van de weinige hoge-inkomstlanden waar tussen 2009 en 2014 het percentage publieke uitgaven aan volwassenenonderwijs is afgenomen, blijkt uit het ‘Global Report on Adult Learning and Education’.   

De scholingsaftrek moet blijven bestaan als Nederland internationaal voorop wil blijven lopen als het gaat om het opleidingsniveau van werknemers. Dit is een van de 5 sterke punten van het Nederlands vestigingsklimaat (bron EY 2016).  

Afschaffing van de scholingsaftrek is het meest verkeerde signaal op dit moment. Een beweging in de verkeerde richting. Een maatregel die haaks staat op het eigen kabinetsbeleid en de behoeften van Nederland.        

 

logos_petitie_3.png